Ugrás a fő tartalomhoz
2024. április 13. | Ida

Önkormányzati Hirdetmény

Létrehozva: 2020. december 30.  |  Utoljára frissítve: 2020. december 30.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármestere 2020. december 30-án megalkotta az alábbi rendelet, így azt kihirdetem:


 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
52/2020. (XII.30.) önkormányzati rendelete
a helyi kitüntetések, díjak, elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló 38/2011 (X. 28) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

1.§


Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


2. §


A rendelet 2. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(2) Díszpolgári címből évente kettő, választási ciklusonként hat adományozható. Ezen felül posztumusz Díszpolgári címválasztási ciklusonként három adományozható. A posztumusz díszpolgári címhez díszdiploma jár.

 

Záró rendelkezések

3. §

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

 

Mirkóczki Ádám                                                                                 Dr. Bánhidy Péter
Polgármester                                                                                           Jegyző

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!