Ugrás a fő tartalomhoz
2024. április 22. | Csilla

Önkormányzati Hirdetmény

Létrehozva: 2021. január 07.  |  Utoljára frissítve: 2021. január 14.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármestere 2021. január 07. napján megalkotta az alábbi rendelet, így azt kihirdetem:


 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2021 ( I. 07 .)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjaiban meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

 

Módosuló rendelkezések

1. §


A rendelet 4. mellékletében szereplő, korlátozottan forgalomképes törzsvagyon részét képező

- Eger belterület a 9174 hrsz.-ú, „kivett pártház" megnevezésű ingatlant

a törzsvagyoni körből kivonja.

 

Záró rendelkezések

2. §


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

 

Mirkóczki Ádám          
polgármester                                                                                 dr. Bánhidy Péter
                                                                                                         jegyző

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!