Ugrás a fő tartalomhoz
2024. április 22. | Csilla

Önkormányzati Hirdetmény

Létrehozva: 2021. május 12.  |  Utoljára frissítve: 2021. május 12.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármestere 2021. május 12. napján megalkotta az alábbi rendeletet, így azt kihirdetem:


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

9./2021 (V.12.) önkormányzati rendelete a vásárokról és piacokról szóló

33/2004. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

Módosuló rendelkezések

1. §

 

A vásárokról és piacokról szóló 33/2004. (XI. 26.) önkormányzati rendelet V. fejezete a következő 7/A. §-al egészül ki:

 

Használtcikk-vásárra vonatkozó speciális szabályok

 

7/A. §

 

(1) Használtcikk-vásár az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő 4870/3 helyrajzi számú ingatlan – természetben Katona István tér – Piaccsarnok előtti részén üzemeltethető.
(2) A (1) bekezdésben meghatározott területen a használtcikk-vásár megtartására minden hónap második vasárnapján reggel 08.00 órától délután 15.00 óráig kerülhet sor.
(3) A vásáron nem hozható forgalomba:
a) a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 3. mellékletében felsoroltak;
b) kábítószer és pszichotróp anyag, illetve annak minősülő termék;
c) gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag vagy készítmény, gyógyászati segédeszköz, veszélyesnek minősülő anyag és készítmény, növény védőszer, növényvédelmi célú és termelésnövelő anyag, valamint állatgyógyászati termék;
d) az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag;
e) veszélyes hulladék;
f) drágakő, nemesfém, nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy;
g) jövedéki termék;
h) élőállat.
(4) A vásár üzemeltetője köteles:
a) a vásár működésének feltételeit szabályzatban rögzíteni;
b) biztosítani, hogy gépjármű a vásár területére az áru ki- és bepakolásának idejére nem hajthat be, ott nem tartózkodhat;
c) az asztalok, árusok elhelyezkedését úgy szabályozni, hogy a megkülönböztető jelzést használó gépjárművek akadálytalan közlekedése, tűz esetén a látogatók biztonságos menekülése, a helyszín gyors elhagyása biztosított legyen;
d) a vásár időtartama alatt nyilvános illemhely használatát lehetővé tenni;
e) a vásár zárását követően a terület takarításáról és a keletkezett hulladék elszállításáról gondoskodni;
f) az elárusítóhelyről az eladatlan áru elszállításáról gondoskodni.
(5) A használtcikk vásáron kizárólag magánszemély árusíthat.
(6) A vásár működési idejét megelőzően az árusok a vásár napján 07.30 órától kezdhetik meg a vásár területén az áru kipakolását.
(7) A vásár működési idejét követően az árusoknak a vásár területét egy órán belül el kell hagyni.
(8) Az üzemeltető és a fenntartó közötti megállapodás határozza meg a használtcikk vásár keretében tevékenységet végző személy által, az üzemeltetőnek fizetett helypénzből a fenntartónak járó összeg mértékét.

 

Záró rendelkezések

2. §

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

 

 

Mirkóczki Ádám                                                                                Dr. Bánhidy Péter
polgármester                                                                                              jegyző

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!