Ugrás a fő tartalomhoz
2024. április 22. | Csilla

Önkormányzati Hirdetmény

Létrehozva: 2021. május 17.  |  Utoljára frissítve: 2021. május 17.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármestere 2021. május 17. napján megalkotta az alábbi rendeletet, így azt kihirdetem:


 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

10/2021. (V. 17) önkormányzati rendelete
a közterületen történő szeszesital fogyasztás tilalmáról szóló
9/2020. (IV. 23.) önkormányzati rendelet és
a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 38/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Eger Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Mötv. 8. § (1) bekezdés b) pontjában, (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

 

Módosuló rendelkezések

 

1. §

 

A közterületen történő szeszesital fogyasztás tilalmáról szóló 9/2020. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

„c) többfunkciós lassú jármű: a kettőnél több ember által hajtható, olyan jármű, amelyen szeszesitalt fogyasztanak."

 

2. §

 

A közterületen történő szeszesital fogyasztás tilalmáról szóló 9/2020. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

„d) a Szmrecsányi Lajos Érsekkert területén többfunkciós lassú jármű használata során."

 

3. §

 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 38/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet a következő 5/A. §-al egészül ki:

 

„5/A. §

 

Közterületen történő szeszesital fogyasztással kapcsolatos magatartások

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el az, aki a közterületen történő szeszesital fogyasztás tilalmáról szóló önkormányzati rendeletben foglalt szabályokat megsérti."

 

Hatályon kívül helyező rendelkezések

4. §

 

Hatályát veszti a közterületen történő szeszesital fogyasztás tilalmáról szóló 9/2020. (IV. 23.) önkormányzati rendelet

3. §-a.

 

Záró rendelkezések

5. §

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

 

 

Mirkóczki Ádám polgármester                                                                   Dr. Bánhidy Péterjegyző

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!