Ugrás a fő tartalomhoz
2024. április 22. | Csilla

Önkormányzati Hirdetmény

Létrehozva: 2021. június 11.  |  Utoljára frissítve: 2021. június 11.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármestere 2021. június 11. napján megalkotta az alábbi rendeletet, így azt kihirdetem:


 

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

17/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete

a települési támogatás megállapításáról,

kifizetésének, folyósításának rendjéről,

valamint felhasználásának ellenőrzéséről

szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hatáskörében eljárva Eger Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26.§, valamint 46. § (1) és (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

Módosuló rendelkezések

1. §

(1) A rendelet 15. §-(2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A gondozási szükségletet helyszíni szemle során a rendelet 1. számú mellékletét képező értékelő lap alkalmazásával kell megállapítani."

(2) A rendelet 15. § (4) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„f) lehetővé teszi az ápolás körülményeinek ellenőrzését a hivatal, illetve megbízása alapján az önkormányzat szociális gondozói, a háziorvosi szolgálat ápolói részére."

(2) A Rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja hatályát veszti.

 

Záró rendelkezések

2. §

 

E rendelet 2021. július 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

 

 

Mirkóczki Ádám   polgármester                                                       Dr. Bánhidy Péter jegyző

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!