Ugrás a fő tartalomhoz
2024. április 22. | Csilla

Önkormányzati Hirdetmény

Létrehozva: 2021. június 11.  |  Utoljára frissítve: 2021. június 22.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármestere 2021. június 11. napján megalkotta az alábbi rendeletet, így azt kihirdetem:


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
16/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról

és azok térítési díjairól szóló
14/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyülése a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

 

1. §

 

14/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet az alábbi 28/A. §-sal egészül ki:

 

28/A. §

(1) A Rendelet szerinti feladatokat ellátó önkormányzati intézmények évente, február 28 napjáig beszámolnak a Közgyűlésnek az előző évben végzett feladataikról.

 

2. §

A 14/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet 3-4. melléklete helyébe e rendelet 1-2. melléklete lép.

 

Záró rendelkezések

3. §

 

(1) E rendelet 2021. szeptember 1-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

 

mellékletek Letölthető dokumentum< Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!