Ugrás a fő tartalomhoz
2024. május 20. | Bernát

Vallon úti orvosi rendelő

Létrehozva: 2015. február 16.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02.

Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések


 

Letölthető dokumentum Megbízási szerződése Euprocure Consulting Kft

Letölthető dokumentum Megbízási szerződés Expert 2001 Kft

Letölthető dokumentum Megbízási szerződése Média Eger Nonprofit Kft-nek

ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0048
„Egészségügyi alapellátás feltételeinek fejlesztése a Vallon úti orvosi rendelőben"
Az egészségügy egészének területén az EU a magas szintű egészségvédelem, a versenyképesség és az innováció mellett kötelezte el magát. A pályázati konstrukció keretében Eger MJV Önkormányzat célja megfelelő, korszerű infrastrukturális ellátottsággal rendelkező alapellátási háziorvosi szolgálat biztosítása, a munkafeltétek minőségi javítása, környezetkímélő, megújuló energia alkalmazásán keresztül.
Az eü-i ellátás fejlesztésénél alapvetően figyelembe szükséges venni a lakosság egészségi állapotát, amelyet a lakosság korösszetétele és változása jelentősen meghatároz. Jelenlegi helyzet: orvosi rendelő az 1990-es években lett kialakítva a mellette jelenleg is működő óvoda épületrészének leválasztásával.
Az épületben 2 rendelői egység működik, két-két orvosi rendelővel, egységenként közös váróteremmel. Az önálló egységek külön főbejárattal rendelkeznek, de az épületen belül egy szerviz folyosóval össze vannak kapcsolva. A fejlesztés megvalósítása során az idős és a babakocsival érkező emberek igényei mellett a mozgási, látási, hallási, mentális és kommunikációs funkcióban sérült emberek számára akadálymentes, kiszámítható értelmezhető és érzékelhető hozzáférését teremtjük meg az alapellátáshoz.
Az elnyert támogatás: 59.111.086 Ft 100% - os támogatási intenzitás mellett.
Tervezett fejlesztés:

- Külső hőszigetelés cseréje, lapostető szigetelése (attika magasítása)
- Akadálymentes megközelítés, új rámpák, akadálymentes mosdó, parkoló kialakítása, új járda építése
- Épület előtti terasz elbontása, belső falvakolat felázásának megszüntetése, lábazat utólagos szigetelése
- Homlokzati nyílászáró csere, külső falak és a zárófödém utólagos hőszigetelése
- Tisztasági festés
- A rendelők energiaellátásának függetlenítése az óvodáétól
- Megújuló energia alkalmazása (4 db sík kollektor) melegvíz és fűtésrásegítésre
- Nem megoldott a szélessávú összeköttetés a társ gyógyintézetek történő kapcsolattartásra. Ez elengedhetetlen a gyógyászati együttműködéshez.
Az épület csatlakozása 80Mbit optikai rendszerrel, kistelefonközponttal kerül kialakításra. A hangosítás, számítógép-hálózat és elektronikus kapcsolatok részére védőcsövezést biztosítunk, mellyel megteremtjük a széles partneri és infokommunikációs együttműködés feltételeit. Tervezett akadálymentesítés:
-akadálymentes parkoló kialakítása (2 db)
-épület megközelítésének biztosítása (járda új térkő burkolattal, vezetősávval, 2 db rámpa kialakítása)
-a felújítás során a külső nyílászárók cseréje megtörténik
-akadálymentes mosdó kialakítása;
-információs táblák Braille felirattal is ellátva; taktilis jelek, indukciós hurok
A tervezett kialakítás során teljes körű akadálymentesítés valósul meg, mely megfelel a vonatkozó előírások

Továbbfejlődés,output indikátorok:beruházás biztosítja rendelőkben folyó minőségi háziorvosi alapellátás működtetéséhez szükséges infrastruktúra megteremtését valamint a fogyatékkal élők és megváltozott munkaképességű emberek számára egyenlő esélyű, akadálymentes hozzáférést biztosít az alapellátás eléréséhez. A fejlesztés közvetlen célja, hogy a hozzáférés során senki se kerülhessen hátrányos helyzetbe, mindenki megőrizhesse emberi méltóságát, és egyformán lehetősége legyen a gyógyulásra. A fejlesztési eredmények tovább bővíthetjük későbbiekben új orvos-technológiai berendezések beszerzésével javítva ezzel az alapellátás minőségét és gyógyulást. A fejlesztéssel 4db rendelő, 2db váró, 2db szélfogó, 2db fedett előtér,2db akadálymentesített WC újul meg.
A rendelőben a 4 körzet működtetését 4 eü-i szolgáltató biztosítja.A pályázat lebonyolításával kapcsolatban Projektgazda és illetékes döntéshozó szervei (közgyűlési bizottságok, közbeszerzési bizottságok, közgyűlés) hozzák meg stratégiai döntéseket, képviselője a Polgármester.Megvalósítás során a külső Projektmenedzser koordinálja,vezeti és hozza meg projekt lebonyolításához szükséges napi szintű döntéseket.Koordinálja a lebonyolítás minden területét (műszaki,gazdasági,pályázati területen.) Szoros kapcsolatot tart fenn a belsős Projektkoordinátorral,megvalósítás során egyetértésben hozzák meg döntéseiket. Konfliktus esetén projektgazda ill. képviselője dönt.Projektkoordinátor a felel és irányítja Projektgazda un. belső embereit a hivatali projektteamet.Független közbeszerzési tanácsadó közbeszerzési területen készíti el szükséges dokumentumokat.Közbeszerzési eljárások összeállításánál projektmenedzser és műszaki ellenőr közreműködik.Közbeszerzési tanácsadó közvetlen beszámolási kötelezettséggel tartozik Pr.gazda és Pr.menedzser felé.Munkáját belső projektteam,külsős projekt menedzsment,műszaki ellenőr segíti. Közbeszerzési kérdésekben Pr.gazda illetékes döntéshozó közbeszerzési szervei hozzák meg döntéseket.Műszaki ellenőr kivitelezés során látja el vonatkozó korm.rend. szerint feladatait,munkáját koordinálja projektmenedzsment.Független hivatalos könyvvizsgáló jogszabályokban előírtak szerint jár el.Kivitelező és szállító helyszíni képviselőjük útján látják a kapcsolattartási feladatot műszaki ellenőrrel és pr.menedzsmenttel.Minden "külsős" résztvevő tevékenységére vonatkozóan részletes vállalkozási és megbízási szerződés kerül megkötésre.
Rendelők felszerelését Önkormányzat térítésmentesen bocsátja rendelekezésre háziorvosi ellátás számára, összesen: 3db EKB Cardiovit, 4db Doppy, 2db mérleg magasságmérővel, 4db látásvizsgáló tábla, 3db hűtőszekrény, 2db készenléti táska, 2db háziorvosi program, 1db számítógép. Eszközök műszaki állapota kielégítő,eszközök bővítése saját erőből folyamatosan történik.Az egészségügyi szolgáltatóval kötött megbízási szerződés alapján az alapfelszerelés rendelkezésre állásáról, tevékenység ellátásához szükséges eszközök pótlásáról a háziorvosnak kell gondoskodnia.
Projekt földrajzi, közlekedési, gazdasági,jogszabályi környezete:az Egri kistérség az É-Mo-i régióban, Heves megyében,Bükk keleti oldalán helyezkedik el.Területe 523 km2, központja Eger, településeinek száma 17. A kistérség népsűrűsége 2010-ben (149,4 fő/km2) magasabb volt mind a megyei (84,7 fő/km2), mind a regionális (88,9 fő/km2) átlagoknál.Megyében az útsűrűség-100 km2-re jutó úthálózat hossza-34,9 km. A megye részesedése az országos közúthálózatból területi súlyát meghaladó, 4,1%. Az úthálózaton belül kiemelkedő jelentőségű a megye középső tengelyén átmenő M3 autópálya, amely egyrészt a fővárossal biztosít igen kedvező összeköttetést, másrészt rövidebb elérhetőséget jelent ország észak-keleti, keleti városai felé.Kistérség településszerkezetére az 1000-5000 fő közötti lakosú települések dominanciája jellemző.Az Egri kistérségben nyilvántartott álláskeresők aránya a munkavállalási korú állandó népességből 8,4 % volt (2010), mely a megyei átlagnál (10,4%) kedvezőbbnek bizonyult.< Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!