Ugrás a fő tartalomhoz
2023. november 30. | András

A 2023. MÁRCIUS 30-I KÖZGYŰLÉS ANYAGA

Létrehozva: 2023. március 24.  |  Utoljára frissítve: 2023. március 30.

Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


2023.  március 30-án 9:00 órakor a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján közgyűlés lesz.

Az ülés helye: Eger Város Polgármesteri Hivatal Díszterme, Eger, Dobó tér 2. I. emelet.

 

Előterjesztés
Napirendről levéve

1./Előterjesztés a Közgyűlés önfeloszlatásának kezdeményezésére
Dr. Pápai Ákos képviselő

 

Rendelettervezet
2./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról (VGB, VPÜB, VKISZB, VUKKB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

3./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az építményadóról szóló 60/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

4./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az építményadóról szóló 60/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról(KGY, VGB, VPÜB)
Juhász Ádám

 

5./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjairól szóló 14/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint önköltségének megállapításáról
Dr. Bánhidy Péter jegyző

Meghívottak:
Külvári Anikó Egri Szociális Szolgáltató Intézmény Igazgatója
Perczéné Bocsi Orsolya Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság - igazgató

 

Előterjesztés
6./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Településtervének elkészítéséről (VUKKB, KGY)
Komlósi Csaba elnök

Meghívott:
Galli Károly Pro Regio Nonprofit Kft. Vezető projektmenedzser
Dr. Gordos Tamás Pro Regio Nonprofit Kft. szakmai igazgató

 

7./Előterjesztés a 2023. évi fejlesztési hitelfelvételről VGB, VPÜB, KGY
Mirkóczki Ádám polgármester

 

8./Előterjesztés az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. részére 2022-ben nyújtott működési célú támogatás II. részelszámolásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Törőcsik Gábor ügyvezető, Eger Városi Turisztikai Kh. Np. Kft.

 

9./Előterjesztés az Egri TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Kft. részére 2022-ben nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Takács Zoltán ügyvezető, Egri TISZK Kft. Egri TISZK Kft

 

Napirendről levéve

10./Előterjesztés az Eger és Körzete Hulladékkezelő és Szolgáltató Nonprofit Kft. részére 2022-ben nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Juhász Géza ügyvezető, Eger és Körzete Hulladékkezelő és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

 

11./Előterjesztés a VÁROSGONDOZÁS EGER Kft. részére 2022-ben nyújtott felhalmozási célú támogatás elszámolásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Juhász Géza ügyvezető

 

12./Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft-vel kötendő közszolgáltatási támogatási szerződésről (VGB, VPÜB, KGY, )
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Juhász Géza ügyvezető ügyvezető

 

Napirendről levéve

13./Előterjesztés az Egri Városfejlesztési Kft által koordinált projektek átadásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Egri Városfejlesztési Kft ügyvezetője

 

14./Előterjesztés az Arnaut Pasa Gyógyászati Kft által végzett járóbeteg szakellátás állami átvételéről
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Molnár László Arnaut Pasa Fürdője Gyógyászati Kft. cégvezető

 

15./Előterjesztés a 2022. évi idegenforgalmi jelentőségű rendezvények és egyéb működési célú támogatások elszámolásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

16./Előterjesztés a 2023. év meghatározó kulturális, turisztikai rendezvényeinek közgyűlési döntést igénylő döntéseirő
Mirkóczki Ádám polgármester

 

17./Előterjesztés a Játékos Sportverseny Diákolimpia Országos Döntő támogatásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

18./Előterjesztés a XVII. CMAS Uszonyosúszó Világkupa támogatásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

19./Előterjesztés a Kulturális Kreatívok Egyesület részére az Egri Ifjúsági Zenei Program (EIZP) pályázati rendszerének működtetése céljából nyújtott működési célú támogatás elszámolásáról
Farkas Attila alpolgármester

Meghívott:
Dobai Ákos Tóbiás Kulturális Kreatívok Egyesület elnöke

 

20./Előterjesztés az Agria-Film Moziüzemeltető és Szolgáltató Kft-vel kötendő közszolgáltatási szerződésről (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Berényi Tamás ügyvezető, Agria Film Kft.

 

21./Előterjesztés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Stratégiai tervének (2023-2028) és Minőségpolitikai nyilatkozatának elfogadásáról (VKISZB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Tőzsér Istvánné Géczi Andrea igazgató Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár

 

22./Előterjesztés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár létszámkeret bővítésének jóváhagyásáról (VKISZB, VPÜB KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Tőzsér Istvánné Géczi Andrea igazgató Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár

 

23./Előterjesztés az Egri Kulturális és Művészeti Központ által üzemeltetett Bartakovics Béla Közösségi Ház működtetésére kötött üzemeltetési megállapodás meghosszabbításának jóváhagyásáról (VKISZB,VPÜB,KGY)
Dr. Bánhidy Péter jegyző

Meghívott:
Pataki Zsuzsanna EKMK- igazgaó

 

 

24./Előterjesztés a „Művészeti és szabadidő komplexum kialakítása és turisztikai attrakcióvá történő fejlesztése Egerben" című projekt megvalósítását célzó intézkedésekről (KGY, VKISZB)

Mirkóczki Zita elnök

 

25./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Városa és a Eger Városi Turisztikai Nonprofit Kft között létrejött szerződés módosítására a Márai Látogató Központtal kapcsolatban (VGB, VPÜB, VKISZB, KGY)
Mirkóczki Zita elnök

Meghívott:
Törőcsik Gábor ügyvezető, Eger Városi Turisztikai Kh. Np. Kft.

 

26./Előterjesztés az önkormányzat és az önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására
Mirkóczki Ádám polgármester

 

27./Előterjesztés az EKVI Alapító Okiratának módosításáról (VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

28./Előterjesztés egyházi fenntartású ingatlanok tulajdonba adásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

29./Előterjesztés igatlanok elidegenítéséről
Mirkóczki Ádám polgármester

 

30./Előterjesztés szociális szolgáltatást biztosító feladat-ellátási szerződés megkötéséről (VKISZB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Árvai Ferenc Főegyházmegyei Karitász Központ - igazgató

 

31./Előterjesztés közétkeztetéssel kacsolatos döntésről
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Gyura Zsanett Eatrend Kft

 

32./Előterjesztés a Technika házában lévő fogászati röntgen helyiség térítésmentes használatához kapcsolódó bérbeszámítási kérelemről (VGB, KGY,)
Földvári Győző elnök
Meghívott:
CH-DENT Bt. képviselője Dr Kovách Zsolt 
Szabó László EKVI igazgató EKVI igazgató

 

ZÁRT ÜLÉSRE JAVASOLT 

33./Előterjesztés az Eger, Dobó tér 11. sz. alatt található, nem lakás célú helyiség nyílt versenyeztetési eljárás útján történő bérbeadásáról (VGB, VPÜB, KGY)

Mirkóczki Ádám polgármester

 

34./Előterjesztés az Eger, József Attila utca 14. szám előtti önkormányzati ingatlanrész telekkiegészítésként történő elidegenítéséről (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

35./Előterjesztés "Hírességek" emléktáblák adományozásáról.
Juhász Ádám képviselő 

 

36./Előterjesztés a Cifrakapu utca szélesítéséről
Keresztes Zoltán tanácsnok

 

37./'Előterjesztés a Civil Integráció Alapítvány Verőszalában végzett tevékenységének támogatására
Oroján Sándor képviselő

 

38./Előterjesztés az Egri Zsidó Kulturális Egyesület programjainak támogatására
Oroján Sándor képviselő

 

39./Előterjesztés a Szépasszonyvölgy üzemeltetését ellenőrző tanácsnok beszámolójáról
Császár Zoltán tanácsnok

 

40./Előterjesztés intézményi ügyeket felügyelő tanácsnok beszámolójáról

Földvári Győző tanácsnok

 

41./Előterjesztés az egri elkerülő út nyomvonalának szakmai egyeztetéséért és kapcsolattartásért felelős önkormányzati tanácsnok beszámolójáról
Oroján Sándor tanácsnok

 

 

42./Előterjesztés az egri elkerülő út nyomvonalának társadalmi egyeztetéséért és a lakossággal való kapcsolattartásért felelős önkormányzati tanácsnok beszámolójáról
Keresztes Zoltán tanácsnok

 

43./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2023. II. negyedévi feladattervéről, valamint a 2023. III. negyedévi feladatterv-tervezetéről
Mirkóczki Ádám polgármester

 

44./Előterjesztés a 2023. I. negyedévben lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Dr. Bánhidy Péter jegyző

 

Tájékoztató

45./Tájékoztató a közgyűlés két ülése között történt fontosabb eseményekről
Mirkóczki Ádám polgármester

 

 

Sürgősségi indítvány : Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzat módosítására

Oroján Sándor

 

 

Sürgősségi indítvány :Előterjesztés az egri 7231/A/1 hrsz-ú ingatlan bérbeadásáról

Mirkóczki ádám

 

Sürgősségi előterjesztés az Eger, Darvas utca 26. szám előtti úttest beszakadás miatt vis maior pályázat benyújtásáról – 1. sz. módosítás

Mirkóczki Ádám polgármester

 

Sürgősségi előterjesztés Vis maior pályázat benyújtásáról, az Eger, Szépasszonyvölgy pince 7694/4 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon bekövetkezett támfalomlás miatt (VPÜB, KGY)

Mirkóczki Ádám polgármester

 

Zárt ülés46./Előterjesztés egyezségi kísérletről bírósági peres eljárásban
Mirkóczki Ádám polgármester

 

47./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Polgármesterének 1062-2/2023. iktatószámú határozata ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

48./Előterjesztés települési támogatás elutasítása ellen benyújtott fellebbezésről (VKISZB.KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!