2019. augusztus 24. | Bertalan
Eger.hu

2018. évi iparűzési adóbevallás és nyilatkozat

Létrehozva: 2019. április 30.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 30.

A 2018. évi iparűzési adóbevallási kötelezettség teljesítésére szolgáló nyomtatvány /ASP-ADO-87-2018/ vagy az adómentességi nyilatkozat /ASP-ADO-87N/ illetve az iparűzési adó felhasználási javaslatának /EGER1887C/ elektronikus benyújtásáról


Tisztelt Vállalkozó/Vállalkozás/Cégvezető/Könyvelő!

 

A helyi iparűzési adókötelezettség részletszabályait az anyagi (helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) és ennek felhatalmazása alapján elfogadott önkormányzati rendeletek) és adóeljárási szabályok határozzák meg. 1992. évtől adókötelezettség alá tartozik Eger Megyei Jogú Város önkormányzat illetékességi területén állandó jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (iparűzési tevékenység). A 2018. évben kezdődött adóévi iparűzésiadó-kötelezettségről, mind a naptári évvel azonos üzleti évet, mind a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózóknak, az adóév utolsó napját követő ötödik hónap utolsó napjáig kell adóbevallást benyújtaniuk Eger Megyei Jogú Önkormányzati Adóhatóságához (önkormányzati adóhatóság). Így, a naptári évvel azonos üzleti éves adózók a 2018. adóévről szóló helyi iparűzési adóbevallást /űrlap száma: ASP-ADO-87-2018/ vagy a mentességi nyilatkozatot /űrlap száma: ASP-ADO-87N/ 2019. május 31-éig nyújthatják be.

 

A megfizetett adóelőleg és adóelőleg-kiegészítés, valamint az adóévre megállapított adó pozitív különbözetét az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig (2019. május 31-éig) köteles megfizeti az adózó, illetve a túlfizetést ettől az időponttól igényelheti vissza. Az iparűzési adó/adóelőleg-kiegészítés befizetésére szolgáló számla neve és száma: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Helyi Iparűzési Adó Beszedési Számla (12033007-00102883-02200006).

 

Iparűzési adóbevallás vagy az adómentességi nyilatkozat benyújtása 2019. év áprilisától jelentősen megváltozott!

 

Tájékoztatjuk az adózókat, hogy az állandó jellegű 2018. évi helyi iparűzési adóbevallás megtétele az Önkormányzati Hivatali Portálról (OHP) indítható: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap. Az OHP portál az önkormányzati ASP rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne. Az iparűzési adóbevallás elektronikus úton közvetlenül benyújtható a székhely, telephely szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Az adóbevallás elektronikus úton való benyújtása az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény és az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény szabályai alapján teljesítendő. A gazdálkodók (egyéni vállalkozók, cégek stb.) számára 2018. január 1-jétől kötelező az adóügyekben az elektronikus ügyintézés.

 

A 2018. évi Iparűzési adóbevallási kötelezettség teljesítésére szolgáló iForm típusú nyomtatvány száma: ASP-ADO-87-2018.
A 2018. évi Nyilatkozat az adómentesség igénybevételéről teljesítésére szolgáló iForm típusú nyomtatvány száma: ASP-ADO-87N.
(Bevallás helyett nyilatkozatot tehetnek a Htv. 3.§ (2-3) bekezdéseiben felsoroltak.)

 

Az OHP oldalon kétféle igénybe vehető elektronikus ügyintézési szolgáltatás közül választhatnak az ügyfelek/adózók: Ügyindítás és Adóegyenleg lekérdezés. A nyitólapról két féle módon és formában lehet az ügyindításhoz eljutni, ám elektronikus beküldés csak és kizárólag a „Bejelentkezéssel" történő belépéssel lehetséges. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és az adott adóügy kiválasztása után az űrlapkitöltő alkalmazás segítségével az adózó kitölti az ASP-ADO-87-2018 számú, vagy ASP-ADO-87N számú iForm űrlapot (és a bevalláshoz döntése alapján a PDF csatolmányt), majd beküldi az ASP Központba. Az űrlap ebben az esetben „előtöltésre" kerül, azaz ügy indító személyes adata belekerül automatikusan az űrlapra. Ügyindítás: Az ügyindítás tulajdonképpen nem más, mint egy elektronikus űrlap (iForm típusú) benyújtása. Első lépésként ki kell választania az Eljárás módját, az Ágazatot, majd az Ügytípust.

 

A 2018. évi iparűzési adó felhasználási javaslat benyújtása

 

Ha az adózónak a befizetett 2018. évi iparűzési adója Egerben eléri az 500 ezer forintot, úgy annak 2 százalékáról az önkormányzati rendeleteben meghatározottak részére felajánlást tehető. A részletszabályokat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának a helyi iparűzési adó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 60/2009. (XI. 27.) számú rendelete tartalmazza. Az iparűzési adó felhasználási javaslata /űrlap száma: „EGER1887C" számú nyilatkozat/ nyomtatványt a 2018. évi helyi iparűzési adó meghatározott részének ügyindítása a https://www.eger.hu/hu/adougyek/iparuzesi-ado-felhasznalasi-javaslat linken tölthető ki, majd az elkészített „PDF" elektronikusan csatolható vagy ePapírként nyújtható be. Az OHP portálon hibátlanul elkészített iparűzési adóbevallás beküldésekor van arra lehetőség, hogy csatolmányok hozzáadása menüpontban egyéb dokumentumként csatolja „Feltöltés" és „Beküldés" menüpontok alapján, az előzőleg már elkészített és az adózó gépén letárolt „EGER1887C" számú pdf" nyilatkozatot.

 

A változásokról, részletekről bővebben a folyamatosan frissülő információkat a város honlapján találhatnak https://www.eger.hu/hu/adougyekaz érdeklődők!

 

Előre is köszönjük szíves együttműködésüket és köszönjük, hogy befizetett adójával hozzájárul Eger Megyei Jogú Város fejlődéséhez!

 

Lezárva: Eger, 2019. április 30.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága< Vissza