2020. július 13. | Jenő
Eger.hu

A januári adóbevallási, adatbejelentési határidőkről

Létrehozva: 2020. január 17.  |  Utoljára frissítve: 2020. január 17.

2020. január 15-e fontos bevallási, adatbejelentési határidő volt az önkormányzati adóhatóságunknál, ezért kérjük, szíveskedjenek ellenőrizni, hogy Önöket érintette-e és ha igen, eleget tettek-e adókötelezettségeiknek. Ha ez esetleg elmarad, úgy kérjük ennek mielőbbi pótlását.


Az E-ügyintézési törvény értelmében az adózó jogosult az önkormányzati adóhatóság előtt az ügyei intézése során ügyintézési cselekményeit elektronikus úton megtenni, adóbevallásait, adatbejelentéseit, nyilatkozatait elektronikus úton megküldeni. Az önkormányzati adóhatóság intézhető ügyek valamennyi adózó, illetve ügyfél számára teljes egészében, a teljes eljárási folyamatban elektronikus úton intézhetők/kezdeményezhetők. Míg a természetes személy (magánszemélyek) ügyfélnek a jogszabály lehetőséget biztosít az elektronikus ügyintézésre, addig a gazdálkodó szervetek (pl.: egyéni vállalkozók, vállalkozások stb.) kötelesek elektronikus ügyintézésre.

 

Az E-önkormányzat portál az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne. Az önkormányzati ASP rendszer – természetes személy és jogi személy - ügyfelei számára az E-önkormányzat portálon keresztül biztosítja az elektronikus ügyintézéshez szükséges szolgáltatásokat. A Portál bárki számára elérhető ( https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap ), azonban tényleges elektronikus ügyintézési funkciói elektronikus azonosításhoz kötöttek. Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy az E-önkormányzati Portál a nap 24 órájában biztosítja az aktuális adóegyenlegek és a benyújtott adóbevallások, adatbejelentések pontos és részletes lekérdezését.

 

ÉPÍTMÉNYADÓ ADATBEJELENTÉS
(épületek, épületrészek, építmények és reklámhordozók esetében)

 

2020. január 1-jei állapotnak megfelelően, azon adóalanyok/tulajdonosok/haszonélvezőknek számára, akiknek az építményükkel – lakás, egyéb nem lakás céljára szolgáló más építmény vagy reklámhordozók esetében - kapcsolatosan bármilyen adóztatást érintő változás történt 2019. évben, arról 2020. január 15-ig kellett az adatbejelentést teljesíteni az önkormányzati adóhatóság felé. Nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás. Adófizetést legkorábban majd 2020. március 15-ig kell teljesíteni, de erről határozat, vagy adószámla értesítő formájában értesülnek majd az érintettek.

 

IDEGENFORGALMI ADÓ BEVALLÁS vagy NYILATKOZAT
(szálláshelyeken üzemeltetés és beszedett idegenforgalmi adó esetében)

 

A 2019. december havi idegenforgalmi adóbevallás benyújtásának és a beszedett idegenforgalmi adó befizetésének határideje 2020. január 15-i nappal lejárt! Szeretnénk felhívni a figyelmet továbbá arra is, hogy a szálláshelyek üzemeltetőjének minden hónapról idegenforgalmi-adóbevallást vagy - adókötelezettség hiányában - nyilatkozatot kell tennie a tárgyhónapot következő hó 15-ig az önkormányzati adóhatóság felé.

 

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS
(csak KATA adózóknak)

 

Egyre közkedveltebb a kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA), így több ezer adózót érinthet az év eleji iparűzési adóbevallási határidő (más adózóknak az iparűzési adóbevallás határnapja 2020. május 31-e.). A kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozó adóalanyok számára, akik ezt az adózást választották az önkormányzati adóhatóságnál is, a helyi iparűzési adóban az 50%-os mértékű egri helyi iparűzési adókedvezményt úgy tudják csak igénybe venni, ha 2020. január 15-ig adóbevallást nyújtanak be. Az iparűzési adóbevallás benyújtása csak lehetőség a KATA adóalanyok számára, nem kötelező érvényű, ám az adóelőny érvényesítése csak a bevallás benyújtásával lehetséges.

 

A kisadózó vállalkozás az állandó jellegű iparűzési tevékenység végzése esetén választása szerint jogosult az adó alapjának egyszerűsített meghatározására. Fontos azonban, hogy ehhez ezt az igényét az adóalanyiság kezdetétől számított 45 napon belül be kell jelentenie az önkormányzati adóhatósághoz. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra is, hogy nem elegendő a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (állami adóhatóság) választani a KATA-t, hanem amennyiben a helyi iparűzési adóban az önkormányzati adóhatóságnál is ilyen alapon kíván adózni, úgy ezt külön be kell jelenteni az önkormányzati adóhatóságnak!

 

Az adatbejelentések, adóbevallások részleteiről, az erre a célra szolgáló űrlapokról honlapunkon  https://www.eger.hu/hu/adougyek  vagy az E-önkormányzati portálon tájékozódhatnak az érdeklődők.

 

Köszönjük, hogy befizetett adójával hozzájárul Eger Megyei Jogú Város fejlődéséhez!

 

Eger, 2020. január hó.

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága< Vissza