2019. március 20. | Klaudia
Eger.hu

Csökkenő adminisztráció a határozatok kiküldésénél

Létrehozva: 2018. február 08.  |  Utoljára frissítve: 2018. február 08.

Megszűnik a „nullás” határozat kiküldése a gépjárműadó ügyekben, így a teljes adómentességet élvező adózók nem fognak az eddig megszokottak szerint határozatot kapni az adómentesség tényállásról


Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LXXVII. törvény - az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében - rendelkezett arról, hogy az önkormányzati adóhatóságnak az adóévi gépjárműadó alól mentes tényállások kapcsán (a „0 Ft" éves adóról) nem kell határozatot hoznia, azonban az adóévi adómentesség tényét a nyilvántartásában rögzíteni köteles.

 

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 9/A. §-a értelmében az önkormányzati adóhatóságnak nem kell határozatot hoznia, ha az adóalany az adóévben - az 5. § valamely rendelkezése alapján - mentes az adó alól. Az önkormányzati adóhatóság az adóévi adómentesség tényét a nyilvántartásában rögzíti.

 

Ennek megfelelőn 2018. január 1-jétől az itt felsorolt adózók, illetve gépjárművek után, nem fognak határozatot kapni az érintettek.

 

5. § Mentes az adó alól
a) a költségvetési szerv,
b) az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett,
c) az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott. (A feltétel teljesüléséről az adóalanynak nyilatkoznia kell),
d) az egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű,
e) a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki mentésben,
f) a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany, valamint a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab - 100 kW teljesítményt meg nem haladó, nem a külön jogszabály szerinti személytaxi-szolgáltatásra és személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra használt - személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint/adóév erejéig. (Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár),

g) a környezetkímélő gépkocsi,
j) az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság biztosítja. A viszonosság tekintetében az adópolitikáért felelős miniszter állásfoglalása az irányadó,
k) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított nemzetközi katonai parancsnokságok, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és a Békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői, és e fegyveres erők és parancsnokságok személyi állományába tartozó vagy alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, katonai szolgálatban lévő és polgári állományú személyek tulajdonában lévő gépjármű.

 

Tájékoztatjuk Tisztelt adózóinkat, hogy az E-ADÓ elektronikus rendszeren keresztül – regisztrált adózóink – megtekinthetik az önkormányzati adóhatóságunknál lévő adózással kapcsolatos fontosabb információkat, adatokat, számlaegyenleget. Itt megtalálható a nyilvántartásban lévő valamennyi – adófizetéssel nem terhelt is - gépjármű.

 

Az E-ADÓ program, valamint az azzal kapcsolatos tájékoztató a honlapunkról érhető el. A jelzett elérhetőségekről (a regisztrációt követően) elektronikusan– az ügyfélkapun keresztül a nap bármely időpontjában - lekérdezhetik folyószámlájukat, befizetéseiket, bevallásaikat, adószámlánkénti egyenlegüket és más fontosabb nyilvántartott adataikat is (személyes adatok, bevallási adatok stb., valamint egyidejűleg online bankkártyás befizetést is teljesíthetnek.

 

Tájékoztatjuk T. Adózóinkat, hogy a központi és helyi adójogszabályokról, önkormányzati adókkal kapcsolatos tájékoztatókról, elektronikus és papír alapú adóbevallási, adatbejelentési, bejelentkezési és változásbejelentési nyomtatványainkról, az elektronikusan intézhető ügyekről, beadványokról a www.eger.hu (adóügyek), ado.eger.hu honlap elérhetőségen részletesen informálódhatnak.

 

Eger, 2018. február 07.

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága

< Vissza