2019. augusztus 24. | Bertalan
Eger.hu

Fizetési határidő

Létrehozva: 2019. március 08.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02.

2019. március 18-ig lehet a helyi adókat és a gépjárműadót megfizetni az önkormányzat felé


Letölthető tájékoztató

 

A Nemzeti Ünnepünk mellett március 15-e minden évben egy fontos adófizetési határidőt is jelent. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága (önkormányzati adóhatóság) múlt hónap végén 35 ezer postai levelet, 85 ezer csekket, és közel 7 ezer elektronikus fizetési értesítőt bocsátott ki az elektronikus tárhelyekre (ügyfélkapu, cégkapu, hivatali kapu), annak érdekében, hogy Önök pontosan tudják teljesíteni adófizetési kötelezettségeiket. A fizetési értesítők adószámlánként összesítetten 4.064 millió forint kötelezettség teljesítésre hívtak fel.

Azon adózók kapnak most fizetési értesítőt, akiknek az adószámláján a fizetési kötelezettség nagysága elérte az 500 forintot. Ez lehet már esedékessé vált tartozás, 2019. első féléves /03.15./ (helyi iparűzési adó, építményadó, gépjárműadó) és egyes adónemekben (építményadó, gépjárműadó, kata) második féléves /09.15./fizetési kötelezettség is. Az érintetteknek a helyi adók (építmények utáni építményadó, reklámhordozók utáni építményadó, az iparűzési adó/adóelőleg, a beszedett idegenforgalmi adó február havi összege) valamint, a gépjárműadó idei első féléves összegeit 2019. március 18-ig lehet késedelmi pótlékmentesen megfizetni. Az esedékes adókat a megadott és feltüntetett adószámlákra kell megfizetniük. A fizetési kötelezettséget forintban kell teljesíteni.

Tájékoztattuk Tisztelt Adózóinkat arról is, hogy ha már lejárt esedékességű adótartozásuk van, akkor a késedelmi pótlék 2019. március 14-i napig került a fizetési értesítőben felszámításra. A fizetési értesítőben az alábbi időpontokig teljesített befizetések jelennek meg: csekkes befizetések 2019. február 19-ig, banki utalás 2019. február 21-ig, bankkártyás fizetés (POS) 2019. február 18-ig, online bankkártyás utalás (VPOS) 2019. február 16-ig.

Ha az ügyfeleink rendelkeznek ügyfélkapus regisztrációval és megfelelő meghatalmazással, úgy lehetőségük van az egri elektronikus adórendszeren (eADó) keresztül megtekinteni az önkormányzati adóhatóságunk nyilvántartásában lévő, adózással kapcsolatos fontosabb adataikat (adatbejelentés, adóbevallás, adótárgyak, adóbefizetések, folyószámlája aktuális állapotát, stb.), valamint e rendszeren keresztül – e hónap végéig - online bankkártyás befizetést is indíthatnak. A programba a www.eger.hu / Adóügyek / Elektronikus Adó Rendszer elérhetőségről lehet belépni, mely a nap 24 órájában elérhető. Az adóhatóság ügyfélszolgálatán lehetőség van bankkártyával történő fizetésre is. A kibocsátott – QR kóddal ellátott - csekkek alkalmasak az „iCsekk" szolgáltatással történő befizetésre.

A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással köteles teljesíteni. A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni. Ha átutalással teljesítik adófizetésüket, kérjük a kedvezményezett nevénél „EgerMJVÖnk", a közleményben az adóazonosító jelét/adószámát is szíveskedjenek feltüntetni. Azok számára, akiknek a jogszabály postai készpénz-átutalási megbízással (csekken) történő adófizetést ír elő, részükre - adószámlánként - megküldtük az adó(k) befizetésére szolgáló csekkeket is, külön az esetleges tartozásról és külön a 2019. március 18-i nappal esedékes adóösszeg(ek)ről egyaránt. Kivetéses adónemekben (építményadó, gépjárműadó) - lakossági igények alapján – az adóhatóságunk kipostázta a 2019. szeptember 16-i esedékességű összegek befizetésére szolgáló csekkeket is, így az adózóknak - immár csekken is - lehetőségük lesz előre kifizetni az éves adóösszegeket.

Tájékoztattuk Önöket arról is, hogy a központi és egri helyi adójogszabályokról, önkormányzati adókkal kapcsolatos tájékoztatókról, információkról, elektronikus és papír alapú bevallási és adatbejelentési nyomtatványokról, elektronikusan intézhető ügyekről, beadványokról a www.eger.hu / Adóügyek elérhetőségen részletesen informálódhatnak.

2019. április 1-jétől önkormányzati adóhatóságunk csatlakozik az ASP országos adórendszerhez, mely adószakrendszer biztosítja majd az önkormányzatok hatáskörébe tartozó központi és helyi adók, az adók módjára behajtandó köztartozások, díjak, valamint pótlékok, bírságok, továbbá a közigazgatási hatósági eljárási illeték nyilvántartását, elszámolását, kezelését, lehetővé teszi a helyi adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos ügyek elektronikus úton történő intézését. Szeretnénk Önöket tájékoztatni arról is, hogy a csatlakozást követően változni fognak az ügyintézésben használt nyomtatványok típusai és formái („iForm" és „pdf") és az ügyindítás elérhetősége (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) is. A www.eger.hu honlapról április 1-jét követően csak papír alapú ügyintézés lesz majd indítható. Az adóügyéntézés változásairól folyamatosan tájékoztatjuk majd Önöket, így kérjük szíveskedjenek ügyindítás előtt honlapunkat felkeresni és figyeljék elektronikus levelezésüket is!

 

Egyben köszönjünk Önöknek, hogy befizetett helyi adójával hozzájárul Eger Megyei Jogú Város fejlődéséhez!

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága< Vissza