2019. augusztus 24. | Bertalan
Eger.hu

Gépjárműadó levonhatósága cégautóadóból

Létrehozva: 2019. március 04.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) II. fejezete rendelkezik a belföldi gépjárművek gépjárműadóját, a IV. fejezete szabályozza a cégautóadóval kapcsolatos adókötelezettséget.


A negyedévre fizetendő cégautóadóból levonható a személygépkocsi után az adóalany terhére az önkormányzati adóhatóság által megállapított gépjárműadó a negyedév azon hónapjaira, amelyben a személygépkocsi utáni cégautóadó-, gépjárműadókötelezettsége egyaránt fennállt, feltéve, hogy az adóalany a gépjárműadó fizetési kötelezettségének határidőben eleget tett.

 

Az adóalany az általa megfizetett gépjárműadót csak azon hónapokra eső cégautóadóból vonhatja le, amely hónapokban az adókötelezettsége ugyanazon gépjármű vonatkozásában mindkét adónemben fennállt.

 

A levonhatósághoz az is szükséges, hogy gépjárműadó fizetési kötelezettségének az adóalany határidőben eleget tegyen. Ez utóbbi feltétel jogszabályba iktatásával a törvény csak azokat az adózókat kívánja preferálni, akik adókötelezettségüknek a törvényi határidő betartásával, jogszerűen tesznek eleget.

 

Ez azonban nem jelenti törvényszerűen azt, hogy csak azon adózók élhetnek a gépjárműadó beszámításának lehetőségével, akik azt március 15-ig, illetve szeptember 15-ig, azaz a törvényben rögzített esedékességi időpontig fizetik meg.

 

Előfordulhat ugyanis, hogy valamely, az adózó hibájára vissza nem vezethető okból a cégautóadóbevallás benyújtásakor a bevallással érintett hónapokra eső gépjárműadó megfizetésére még nem került sor (például a gépjárműadó-határozat későbbi kiadása miatt az adót még az említett időpontig nem tudta megfizetni). Ebben az esetben tehát nem esik el a gépjárműadó-kötelezettségét jogszerűen (azaz az önkormányzati adóhatóság által előírt esedékességi időpontig) teljesítő adózó a gépjárműadó-beszámítás lehetőségétől.

 

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 54. § (1) bekezdése értelmében ugyanis az érintett hónapokra eső cégautóadóról szóló bevallását ebben az esetben ön-ellenőrzéssel helyesbítheti.

 

A késedelmesen megfizetett gépjárműadó sem utólag, sem a késedelmes befizetést követően esedékes cégautóadóból nem vonható le.

 

A belföldi gépjárművek adófizetéséről részletes információkat az alábbi linken olvashatnak az érdeklődők:

http://eger.hu/public/uploads/2019-02-07-folyoszamla-tajekoztato-2019-marcius-18-postai-vegleges_5c6fc0307a1e4.pdf

 

http://eger.hu/public/uploads/2019-02-07-tajekoztato-az-adomegallapitasi-modokrol-2019_5c6a661d0173e.pdf

 

 

Kelt: Eger, 2019. március 4.

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága< Vissza