2019. augusztus 24. | Bertalan
Eger.hu

Helyi adó és gépjárműadó mentességi nyilatkozatok

Létrehozva: 2019. január 25.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02.

Egyesületek, alapítványok, közszolgáltató szervezetek, köztestületek, önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak, magánnyugdíjpénztárak, közhasznú és kiemelkedően közhasznú szervezetek helyi adó, és egyesületek, alapítványok gépjárműadó mentességi szabályairól


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága tájékoztatja az érintetteket arról, hogy egyes anyagi jogszabályok (törvények) alapján biztosított adómentességi lehetőségekkel élhetnek, ám erről az előírt határidőkig nyilatkozatot kell tenniük. Ennek hiányában az adóelőírások az általános szabályok alapján esedékesek és végrehajthatók.

 

HELYI ADÓK

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 3. § (2) bekezdése értelmében adómentes valamennyi helyi adó (Egerben ez az építményadó, és az iparűzési adó) alól

- az egyesület,
- az alapítvány,
- a közszolgáltató szervezet,
- a köztestület,
- az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár,
- a magánnyugdíjpénztár és
- - kizárólag a helyi iparűzési adó vonatkozásában - a közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság.

 

A Htv. 3.§ (3) bekezdése szerint a (2) bekezdés szerinti mentesség abban az adóévben illeti meg az adóalanyt, amelyet megelőző adóévben folytatott tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.

 

Az építmények után megállapított építményadóban a (2) bekezdés szerinti mentesség azon épület, épületrész után jár, amelyet az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként - a vasúti pályahálózatot üzemeltető közszolgáltató szervezet esetén tulajdonosként, vagyoni értékű jog jogosítottjaként - bejegyzett adóalany kizárólag a létesítő okiratában meghatározott alaptevékenysége, főtevékenysége kifejtésére használ.

 

A feltételek meglétéről az adóalany - az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig (2019. május 31.) - írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. A nyilatkozat adóbevallásnak, adatbejelentésnek minősül.

 

Építményadó mentesség igénybevétele érdekében célszerű az adatbejelentésre nyitva álló végső határidő helyett (2019. május 31. napja) az első féléves adórész fizetése előtt (2019. március 15.) erről nyilatkozni.

 

A nyilatkozatot önkormányzati adóhatóságunk felé 2019. április 1-éig az „EGER1931NY" ÁNYK típusú nyomtatványon lehet benyújtani az előírásoknak megfelelően elektronikusan vagy papír alapon.

 

http://www.eger.hu/hu/adougyek/bevallasi-es-bejelentkezesi-nyomtatvanyok/epitmenyado/c/epitmenyado-bevallasi-nyomtatvanyok-491

 

Helyi iparűzési adó mentesség tekintetében a feltételek meglétéről az adóalany - az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig (2019. május 31.) - írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. A nyilatkozat adóbevallásnak minősül.

 

A nyilatkozatot önkormányzati adóhatóságunk felé 2019. április 1-éig az „EGER1887NY" ÁNYK típusú nyomtatványon lehet benyújtani az előírásoknak megfelelően elektronikusan vagy papír alapon.

 

http://www.eger.hu/hu/adougyek/bevallasi-es-bejelentkezesi-nyomtatvanyok/helyi-iparuzesi-ado/c/bevallasi-nyomtatvanyok

 

GÉPJÁRMŰADÓ

 

Mentes a belföldi gépjárművek adója alól a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (továbbiakban: Gjt.) 5. § b) pontja alapján

- az egyesület,
- az alapítvány

a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.

 

Továbbá adómentes a Gjt. 5.§ c) pontja alapján az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott. A feltétel teljesüléséről az adóalanynak nyilatkoznia kell.

 

A Gjt. 18.§ 11. pontja értelmében helyi és helyközi tömegközlekedés lebonyolítását szolgálja a gépjármű (autóbusz), amellyel a vállalkozó a kizárólag menetrend szerinti személyszállítást díjfizetés ellenében bárki által igénybe vehető módon végzi.

 

A nyilatkozatot önkormányzati adóhatóságunk felé 2019. április 1-éig az „EGER1970MENT" ÁNYK típusú nyomtatványon lehet benyújtani az előírásoknak megfelelően elektronikusan vagy papír alapon.

 

http://www.eger.hu/hu/adougyek/bevallasi-es-bejelentkezesi-nyomtatvanyok/gepjarmuado

 

A belföldi gépjárműadó mentesség igénybevétele érdekében célszerű az adatbejelentésre nyitva álló végső határidő helyett (2019. május 31. napja) az első féléves adórész fizetése előtt (2019. március 15.) erről nyilatkozni.

 

Mind a helyi adó, mind a gépjárműadó ügyek esetében a gazdálkodó szervezetek, valamint az adóügyekben elektronikus kapcsolattartásra kötelezett szervezetek 2018. január 1-jétől elektronikus kapcsolattartásra és elektronikus ügyintézésre kötelezettek az adóhatóság előtt.

 

Ennek során képviselőjük (meghatalmazottjuk, megbízottjuk vagy törvényes, illetve szervezeti képviselőjük) útján az elektronikus ügyintézési lehetőségeket igénybe vehetik. A gazdálkodó szervezetek számára a Kormány ingyenesen biztonságos kézbesítési szolgáltatásként elektronikus tárhelyet biztosít. Ez a számukra kötelezően és kizárólagosan elérhető tárhely a cégkapu, melyet az ügyfeleknek az adóhatósággal való elektronikus kapcsolattartáshoz, dokumentum (pl.: nyilatkozat, adatbejelentés, adóbevallás stb.) beküldéshez és részükre szóló hivatalos dokumentum letöltéséhez kell használniuk.

 

A nyilatkozatok „PDF" formátumban is benyújthatók ún. epapír csatolmányként.

 

Kelt: Eger, 2019. január 24.

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága< Vissza