2019. augusztus 24. | Bertalan
Eger.hu

Iparűzési adóbevallás benyújtása az OHP felületéről

Létrehozva: 2019. április 24.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 24.

A 2018. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási - iForm típusú nyomtatványáról (ASP-ADO-87-2018) valamint a felhasználási javaslat (EGER1887C) elektronikus benyújtásáról


Adókötelezettség/Adóalanyiság/Adóalap

 

Adókötelezettség alá tartozik Eger Megyei Jogú Város önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység). Adóköteles iparűzési tevékenység a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége. Az adó alanya a vállalkozó, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyon. A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja. Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke, együttes összegével, az alvállalkozói teljesítések értékével, az anyagköltséggel, az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével.


Adóbevallás/Adófizetés/Visszaigénylés

 

A 2018. évben kezdődött adóévi iparűzésiadó-kötelezettségről, mind a naptári évvel azonos üzleti évet, mind a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózóknak, az adóév utolsó napját követő ötödik hónap utolsó napjáig kell adóbevallást benyújtaniuk Eger Megyei Jogú Önkormányzati Adóhatóságához (önkormányzati adóhatóság). Így a naptári évvel azonos üzleti éves adózók a 2018. adóévről szóló bevallását 2019. május 31-éig nyújthatják be késedelem nélkül. (Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 2.melléklet II/A) 1. pontja)

 

Az adózó az állandó jellegű helyi iparűzési tevékenység utáni adóban az adóelőlegét az adóév harmadik hónapjának tizenötödik napjáig, valamint kilencedik hónapjának tizenötödik napjáig; az adóelőleg-kiegészítés összegét az adóév utolsó hónapjának huszadik napjáig fizeti meg. A megfizetett adóelőleg és adóelőleg-kiegészítés, valamint az adóévre megállapított adó pozitív különbözetét az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig (2019. május 31-éig) fizeti meg, illetve a túlfizetést ettől az időponttól igényelheti vissza. (Art. 3.melléklet II/A) 1. pontja)

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az adóbevallással egyidejűleg kell az adót/adóelőleget megfizetni az önkormányzat számlájára. A befizetést lehetséges teljesíteni utalással, online bankkártyás fizetéssel, az ügyfélszolgálaton bankkártya leolvasó terminálon (POS) is. (Art.66.§) Az iparűzési adó/adóelőleg-kiegészítés befizetésére szolgáló számla neve és száma: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Helyi Iparűzési Adó Beszedési Számla (12033007-00102883-02200006).

 

Helyi önkormányzati rendelet

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi iparűzési adóról szóló 12/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete értelmében az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (Htv.) meghatározott adóalap 2%-a. (Ör.4.§) Eger Megyei Jogú Városban a számított helyi iparűzési adóból 50 %-os helyi adókedvezményre jogosult az a vállalkozás, amelynek a vállalkozási szintű adóalapja a 2,5 millió forintot nem haladja meg, szintén 50 %-os helyi adókedvezményre jogosult az a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátási vagy védőnői tevékenységet végző, akinek a vállalkozási szintű adóalapja a 20 millió forintot nem haladja meg. Ennek igénybevétele az adóévről szóló bevallási nyomtatványban történik. (Ör.5.§)

 

OHP/ASP adórendszer/Adóbevallás benyújtás formája és módja

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Vállalkozásokat/Vállalkozókat, hogy a 2018. évi iparűzési adóbevallások benyújtását 2019. május 31-ig lehet elektronikus módon iForm típusú nyomtatványon benyújtani. Az állandó jellegű 2018. évi helyi iparűzési adóbevallás megtétele – bejelentkezést(!) követően - az Önkormányzati Hivatali Portálról (továbbiakban: OHP) indítható: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap. Az OHP portál az önkormányzati ASP rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne. /A teljes lista az OHP lapon megtekinthető./

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata csatlakozott az ASP országos adórendszerhez, ebből eredően jelentősen megváltozott az adózók helyi iparűzési adót érintő ügyindítása, egyenleg lekérdezése is. Új fogalmakat, kifejezéseket is meg kell majd ismerniük a sikeres adóügyintézés érdekében. Erről szeretnénk Önöket most ismét tájékoztatni. 2019. évtől az OHP portálon keresztül már egyre több ügyet elektronikusan is intézhetünk, amikor időnk engedi, vagy időpontokhoz kötötten köteleznek bennünket egyes jogszabályok. Az e-ügyintézés országosan egységes ügymenetet biztosít és ahogy a személyes ügyfélfogadásnál megszokhattuk, úgy a digitális térben is végig vezet minket a jól ismert folyamatokon. Első lépésben saját magunk beazonosítása történik, majd a lakossági és vállalkozási ügyintézés kiválasztása, ezt követően pedig a szükséges adatok megadása. Mindezt a legnagyobb biztonság mellett, gyorsabban, átláthatóbban és papírmentesen, vagyis környezetkímélőbb módon tehetjük, mint korábban. Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül bejelentkezett felhasználók számos helyi adóügyet indíthatnak, az online űrlappal nem rendelkező ügyek esetén pedig az e-Papír szolgáltatást lehet igénybe venni. A gyorsabb ügyintézést támogatja, hogy a lakosság mellett a vállalkozások is kényelmesen teljesíthetik adóbevallással kapcsolatos ügyeiket és távolról is lekérhetik helyi adóegyenlegüket és aktuális folyamataik státuszát. A portál segítségével a papír alapú, személyes megjelenést igénylő ügyintézés helyett az ország bármely pontjáról, bármikor, kényelmesen, online is intézhetők akár a magán és vállalkozói helyi adóügyek is. Adóigazolás kérhető, túlfizetés esetén átvezetés és visszatérítés kezdeményezhető, gépjármű-, illetve idegenforgalmi adó, építményadó jelenthető be, valamint helyi/önkormányzati adó- és értékbizonyítvány igénylésre is van mód. A helyi iparűzési adó bevallása a portál segítségével szintén könnyűszerrel megoldható, függetlenül attól, hogy általános vagy ideiglenes tevékenységről van szó. Az elektronikus ügyintézésnek köszönhetően jelentősen megrövidül a helyi adóbevallásra fordított idő. A lakosság mellett a gazdálkodó szervezetek is kényelmesen teljesíthetik helyi adóbevallással kapcsolatos kötelezettségüket, és lekérhetik helyi adóegyenlegüket. Az online rendszerbe való belépést és személyes azonosítást követően ismét időt takarít meg a rendszer a felhasználónak, ugyanis közhiteles nyilvántartásokban meglévő személyes adatok már automatikusan kitöltve jelennek meg az űrlapokon. Az oldal megtekintéséhez böngészőprogram (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, stb.) és internet hozzáférés szükséges. Ügyindításhoz, azaz elektronikus űrlapkitöltéshez Adobe Flash kiegészítő alkalmazás telepítése is szükséges a böngészőhöz.

 

Az iparűzési adóbevallás elektronikus úton közvetlenül benyújtható a székhely, telephely szerinti önkormányzati adóhatósághoz (iForm típusú nyomtatványon). Az adóbevallás elektronikus úton való benyújtása az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) és az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény szabályai alapján teljesítendő.

 

Az adózó – az önkormányzati hivatali portálon kívül https://www.eger.hu/hu/adougyek - az önkormányzat rendeletében rögzített adótényállási elemekről (ide értve különösen az adó mértékét, az önkormányzat döntése szerinti rendeleti adóelőny-szabályokat, a pénzforgalmi számlaszámokat), illetőleg az első fokon eljáró önkormányzati adóhatóság elérhetőségi információiról az önkormányzat honlapján (amennyiben az önkormányzat honlapot fenntart), illetőleg a Magyar
Államkincstár e célra fenntartott honlapján ( https://hakka.allamkincstar.gov.hu ) oldalán tud részletesebben tájékozódni.

 

A HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS MEGTÉTELÉRE A „ASP ADO 87 2018" SZÁMÚ IFORM TÍPUSÚ ŰRLAP (HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁS, ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG, 2018. ÉVRE) SZOLGÁL! /

 

Kitöltési útmutatót az OHP oldalon illetve honlapunkon is megtalálható. https://www.eger.hu/hu/adougyek/iform-nyomtatvanyok-kitoltesi-utmutatoi-ohp-

 

Iparűzési adó felhasználási javaslat benyújtása

 

Az iparűzési adó felhasználási javaslata /űrlap száma: „EGER1887C" számú nyilatkozat/ nyomtatványt a 2018. évi helyi iparűzési adó meghatározott részének ügyindítása a https://www.eger.hu/hu/adougyek/iparuzesi-ado-felhasznalasi-javaslat  linken tölthető ki, majd az elkészített „pdf" elektronikusan csatolható vagy ePapírként nyújtható be. A hibátlanul elkészített adóbevallás beküldésekor van arra lehetőség, hogy csatolmányok hozzáadása menüpontban egyéb dokumentumként csatolja „Feltöltés" és „Beküldés" pontok alapján az előzőleg már elkészített és letárolt „pdf" nyilatkozatot.

 

Adóbevallás részletei

 

Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak kell benyújtaniuk, akik/amelyek az iparűzési adó alanyának minősülnek és a székhelyük, telephelyük szerinti települési önkormányzat az iparűzési adót bevezette. Az iparűzési adó alanyának tekintendők a gazdasági tevékenységet saját nevükben és kockázatukra haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző - egyes - vállalkozási tevékenységet végző - magánszemélyek, - jogi személyek, ideértve a felszámolás vagy végelszámolás alatt lévő jogi személyeket is, - az egyéni cégek, az egyéb szervezetek, ideértve a felszámolás vagy végelszámolás alatt lévő egyéni cégeket, egyéb szervezeteket is. Adóalany a Polgári Törvénykönyv szerinti bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyon is.

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) alapján a következő magánszemélyek minősülnek iparűzési adóalanynak (vállalkozónak):

  • - az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő magánszemély, az említett nyilvántartásban rögzített tevékenysége(i) tekintetében azzal, hogy nem minősül egyéni vállalkozónak az a magánszemély, aki az ingatlan-bérbeadási, vagy a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti egyéb szálláshely-szolgáltatási tevékenységéből származó bevételére az önálló tevékenységből származó jövedelemre, vagy a tételes átalányadózásra vonatkozó rendelkezések alkalmazását választja, kizárólag a választott rendelkezések szerinti adózási mód alapjául szolgáló bevételei tekintetében
  • a közjegyző a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében;(kivéve, amennyiben e tevékenységét közjegyzői iroda tagjaként folytatja);
  • az önálló bírósági végrehajtó a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében (kivéve, amennyiben e tevékenységét végrehajtói iroda tagjaként folytatja);
  • az egyéni szabadalmi ügyvivő a szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében;
  • az ügyvéd az ügyvédi tevékenységről szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében (kivéve, amennyiben e tevékenységét ügyvédi iroda tagjaként vagy alkalmazott ügyvédként folytatja);
  • a szolgáltató állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező magánszemély e tevékenysége tekintetében;
  • a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: személyi jövedelemadóról szóló törvény, vagy SZJA) szerinti mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy az őstermelői tevékenységből származó bevétele az adóévben a 600.000 forintot meghaladta.

 

Az adóalanyt azon településeken terheli állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség, így bevallás-benyújtási kötelezettség, ahol székhelye, illetőleg telephelye található.

 

/A helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet itt található: https://www.eger.hu/hu/adougyek/jogszabalyok/onkormanyzati-rendeletek /

 

A székhely és a telephely azonosítása kapcsán a Htv. 52. §-ában rögzített értelmező rendelkezéseiből kell kiindulni. Székhelynek tekintendő belföldi szervezet esetében az alapszabályában (alapító okiratban), a cégbejegyzésben (bírósági nyilvántartásban), az egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozók nyilvántartásában ekként feltüntetett hely, a magánszemélyek esetében az állandó lakóhely. A külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe vonatkozásában a székhely alatt a cégbejegyzésben a fióktelep helyeként megjelölt helyet kell érteni. A Ptk. szerinti bizalmi vagyonkezelési szerződéssel létrejött vagyontömeg, mint adóalany esetén székhelynek számít a bizalmi vagyonkezelő székhelye, lakóhelye.

 

Telephelynek minősül az adóalany olyan állandó üzleti létesítménye (ingatlana) - függetlenül a használat jogcímétől -, ahol részben vagy egészben iparűzési tevékenységet folytat, azzal, hogy a telephely kifejezés magában foglalja különösen a gyárat, az üzemet, a műhelyt, a raktárt, a bányát, a kőolaj- vagy földgázkutat, a vízkutat, a szélerőművet (szélkereket), napelem-erőművet, az irodát, a fiókot, a képviseletet, a termőföldet, a hasznosított (bérbe vagy lízingbe adott) ingatlant, az ellenszolgáltatás fejében igénybe vehető közutat, vasúti pályát.

 

Az iparűzési adóbevallást az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben (a továbbiakban: Art.), illetve a Htv-ben meghatározott időpontig az iparűzési adót működtető, székhely, telephely szerinti település önkormányzati adóhatósághoz (Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatóságához) kell elektronikus formában és módon eljuttatni.

 

A kitöltés részleteiről honlapunkon külön kitöltési útmutatót találnak az érdeklődők. https://www.eger.hu/hu/adougyek/iform-nyomtatvanyok-kitoltesi-utmutatoi-ohp-

 

Önkormányzati Hivatali Portálról

 

Az OHP oldalon kétféle igénybe vehető elektronikus ügyintézési szolgáltatás közül választhatnak az ügyfelek/adózók:

 

I.) Ügyindítás és
II.) Adóegyenleg lekérdezés.

 

I. A nyitólapról két féle módon és formában lehet az ügyindításhoz eljutni, ám elektronikus beküldés csak és kizárólag a „Bejelentkezéssel" történő belépéssel lehetséges.

 

1.) KÜNY beazonosított „Bejelentkezéssel".

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és az adott adóügy kiválasztása után az űrlapkitöltő alkalmazás segítségével az ügyfél kitölti az ASP ADO 87 2018. iForm űrlapot, majd beküldi az ASP Központba. Az űrlap ebben az esetben „előtöltésre" kerül, azaz ügy indító személyes adata belekerül automatikusan az űrlap első oldalára.

 

Ügyindítás: Az ügyindítás tulajdonképpen nem más, mint egy elektronikus űrlap (iForm típusú) benyújtása.

 

Első lépésként ki kell választania az eljárás módját:

- Saját nevén (magánszemélyként),
- Cég nevében
- Saját néven (egyéni vállalkozóként)
- Egyéni vállalkozó nevében
- Más természetes személy nevében.

 

Ágazat: Adóügy

 

Ügytípus: (helyi iparűzési adó)

 

2.) „Önkormányzat választással" (KÜNY /régi nevén ügyfélkapu/ azonosítás nélkül)

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és az adott űrlap kiválasztása után elkészíthető az űrlap. Azon ügyfelek/adózók, akik nem kívánnak elektronikus ügyet indítani (pl.: magánszemélyek), ők is elkészíthetik ezen a felületen az adóbevallásaikat, adatbejelentéseiket, bejelentéseiket, kérelmeiket és kinyomtathatják, amelyet személyesen vagy postán eljuttatják az önkormányzati adóhatósághoz. /Elektronikus beküldés nélküli ügyindítás/ Az űrlap ebben az esetben nem kerül „előtöltésre", azaz ügy indító személyes adata nem kerül bele automatikusan az űrlap első oldalára. Kitöltést követően az űrlap elmenthető (pdf) formátumban és kinyomtatva vagy ePapíron mellékletként benyújtható. Az ilyen módon indított űrlapot nem lehet elektronikus módon beküldeni (ilyen lehetőség a menüpontokban sem található).

 

Képviselet/Meghatalmazás

 

Az önkormányzati hivatali portálon - az eddigiekhez képest - jelentősen megváltozott a meghatalmazottként illetve képviselőként történő ügyintézés folyamata. Az eljárás módjától függően a képviselt azonosító adatainak megadása is szükséges.

 

FONTOS! A cég nevében történő ügyintézés esetén csak cégkapu képviseleti jogosultsággal rendelkező képviselő/meghatalmazott tud elektronikusan ügyet indítani.

 

A Központ továbbítja Eger MJV Polgármesteri Hivatal iratkezelőjének, amely érkezteti a benyújtott űrlapot és iktatás után bekerül az adószakrendszerbe vagy eljut az ügyintézőhöz. Az űrlap elmenthető és így küldhető be elektronikusan, a menü felső sorában található ikonok segítségével.

 

A gazdálkodók (egyéni vállalkozók, cégek stb.) számára 2018. január 1-jétől kötelező az adóügyekben az elektronikus ügyintézés.

 

A részletekről honlapunkon talál információs anyagokat: https://www.eger.hu/hu/adougyek

 

Adóegyenleg lekérdezés

 

Adóegyenleg lekérdezés: Az ügyfél lekérheti Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatóságához tartozó helyi adó (iparűzési adó, idegenforgalmi adó, építményadó stb.) és más önkormányzati hatáskörbe tartozó adóinak (pl.: gépjárműadó) egyenlegét. Az egyenleg lekérdezéséhez a felhasználónak másodlagos azonosítóként az Ügyfélkapus azonosítás után meg kell adnia az adóazonosító jelét, vagy adószámát is. Azonosítás után a felhasználó lekérdezheti személyes egyenlegét, vagy azon személyek (természetes vagy jogi) egyenlegét, amelyeket mint képviseleti joggal felruházott személyként összerendelési nyilatkozatban kérelmezett az önkormányzatnál.

 

Ha új ügyfelek esetében szeretnének eseti vagy állandó képviseletre meghatalmazást benyújtani, arra az OHP oldalon https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap, a Bejelentkezést követően, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata kiválasztása után az általános adónyomtatványokban található „Meghatalmazás önkormányzati adóhatósági ügyek képviselő útján történő intézéséhez" (száma: ASP ADÓ MHT) megnevezésű űrlapon lesz lehetőség.

 

Önkormányzat honlapja

 

A változásokról folyamatosan frissülő információkat a város honlapján találhatnak https://www.eger.hu/hu/adougyek  az érdeklődők!

 

Előre is köszönjük szíves együttműködésüket és köszönjük, hogy befizetett adójával hozzájárul Eger Megyei Jogú Város fejlődéséhez!

 

Lezárva: Eger, 2019. április 23.

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága< Vissza