Ugrás a fő tartalomhoz
2022. május 26. | Fülöp
Eger.hu

Iparűzési adókönnyítés igénybevétele

Létrehozva: 2021. december 15.  |  Utoljára frissítve: 2021. december 15.

Tájékoztató a 2021-re biztosított helyi iparűzési adókönnyítések igénybevételére való jogosultságról


A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §- azt rögzíti, hogy a 2021. évben végződő adóévben azon vállalkozó esetén, amely a Korm. rendelet értelmezésében mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül, a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 1 százalék.

 

Emellett a Korm. rendelet 2. §-ának (1) bekezdése alapján, ugyanezen adóalany kérelmezheti a 2021. évi iparűzési adóelőleg-fizetési kötelezettsége 50 %-os csökkentését is, de ennek az adókönnyítésnek az igénybevételéhez a vállalkozónak 2021. február 25-ig be kell jelentenie a NAV-nál valamennyi helyi adókról szóló törvény szerinti telephelyét, valamint a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára nyilatkoznia kell az alábbiakról:

 

a) mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül,
b) a mérsékelt (legfeljebb 1 %-os) adómérték támogatástartalmának megfelelő összeget jogosult igénybe venni átmeneti támogatásként, és
c) 2019. december 31-én nem minősült az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 6. § (4a)-(4b) bekezdése szerinti nehéz helyzetű vállalkozásnak.

 

A nyilatkozattételi határidő mulasztása nem jár jogvesztéssel, ha a jogalany késedelmét alapos ok megjelölésével kimenti.

 

Nincs akadálya annak sem, hogy a fenti nyilatkozatot elmulasztó vállalkozó – élve az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 69. §-ában biztosított adóelőleg-mérséklés lehetőségével – arra hivatkozással kérje később (de még az előlegfizetési határidőt megelőzően) a 2021. évben esedékes adóelőlegei mérséklését, hogy KKV-ként a 2021. évben végződő adóévben a – legfeljebb – 1 %-os iparűzési adómértékre jogosult.

 

Fontos megjegyezni, hogy a 2021. február 25-ig esedékes elektronikus nyilatkozattétel kötelezettsége csak az 50 %-os, mérsékelt adóelőleg-fizetéshez szükséges, az 1 %-os HIPA mérték alkalmazásához nem. Az alacsonyabb adómérték tehát automatikusan érvényesíthető az arra jogosultak számára a 2021. évről szóló, 2022-ben esedékes bevalláskor.

 

Fontos, hogy az egyszerűsített adómegállapítást választó KATA-alany vállalkozót az elektronikus nyilatkozattételi kötelezettség nem terheli, hiszen e vállalkozónak a helyi adótörvény alapján nem adóelőleget, hanem adót kell fizetnie, mégpedig – a Korm. rendelet szerint 2021-ben – a legfeljebb 1%-os mértékkel számítva. Szintén nem kell – értelemszerűen – nyilatkozatot tenni azon vállalkozónak, amelyet nem terhel iparűzési adóelőleg-fizetési kötelezettség (előtársaság, tevékenységét jogelőd nélkül 2021-ben kezdő vállalkozó).

 

A Korm. rendelet alkalmazásában azt a vállalkozást kell mikro-, kis- és középvállalkozásnak tekinteni, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében nem a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár a releváns, hanem nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 4 milliárd forint lehet.

 

Ahhoz, hogy valamely vállalkozás – a Korm. rendelet szerint csökkentett helyi iparűzési adómérték, illetve adóelőleg-fizetési kedvezmény igénybe vételére jogosult – mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősüljön, természetesen teljesítenie kell a KKV törvényben előírt valamennyi feltételt (ide értve a kapcsolt vállalkozásokra, partner vállalkozásokra vonatkozó speciális összeszámítási szabályokat is) egy kivétellel, mégpedig KKV törvényben szereplő a nettó árbevételre vagy mérlegfőösszegre vonatkozó értékhatár kivételével (ezt fejezi ki a Korm rendelet 1. §-ában az „azzal felel meg..." szövegrész). Ez az értékhatár ugyanis a Korm. rendelet alkalmazásában nem a KKV. törvény szerinti küszöbérték, hanem 4 milliárd forint.

 

Tekintettel pedig arra, hogy a Korm. rendelet a KKV törvény vállalkozó és a kapcsolódó, illetve partnervállalkozások adatainak összeszámítását előíró rendelkezéseitől nem fogalmaz meg eltérést, azokat a Korm. rendelet szerinti adóelőnyök igénybevételére való jogosultság vizsgálatakor is alkalmazni kell. Más szóval, a 4 milliárd forintos értékhatár, valamint a foglalkoztatotti létszámra vonatkozó KKV törvénybeli határ ilyen esetben nem az egyedi vállalkozás szintjén, hanem „csoportszinten" értelmezendő. Egy vállalat-csoport tagjai egyedileg tehát akkor vehetik igénybe a kedvezményt, ha a vállalat-csoport esetében az árbevétel és mérlegfőösszeg csoportszinten összeszámítva a 4 milliárd forintot nem haladja meg.

 

Forrás: Pénzügyminisztérium https://kormany.hu/penzugyminiszterium/adozas-szamvitel < Vissza
ESBA