Ugrás a fő tartalomhoz
2022. május 26. | Fülöp
Eger.hu

Kata adózás választásának határideje

Létrehozva: 2022. január 14.  |  Utoljára frissítve: 2022. január 14.

A kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó (kata) adóalanyiság választásának bejelentési határideje 2022. február 15-i határnappal lejár!


Egyre közkedveltebb a kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA), így érdemes tudni azt is, hogy ennek az adózási mód választásának – függetlenül az állami adóhatóságnál történt választástól - az önkormányzati adóhatóság felé is van egy egyszeri bejelentési kötelezettsége.

 

Fontos, hogy ehhez ezt az igényét az adóalanyiság kezdetétől számított 45 napon belül be kell jelentenie egy elektronikus nyomtatványon Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósághoz.

 

/Aki az eljárás során valamely határnapot, határidőt önhibáján kívül elmulasztott, 45 napon belül igazolási kérelmet terjeszthet elő. Az igazolási kérelemről az az adóhatóság dönt, amelynek eljárása során a mulasztás történt. Az igazolási kérelmet a mulasztásról való tudomásszerzést vagy az akadály megszűnését követően, de legkésőbb az elmulasztott határnaptól számítottan legfeljebb negyvenöt napon belül, a bejelentés pótlásával egyidejűleg lehet előterjeszteni./

 

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra is, hogy nem elegendő a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál választani a KATA-t, hanem amennyiben a helyi iparűzési adóban az önkormányzati adóhatóságnál is ilyen alapon kíván tételes adóval adózni és már az állami adóhatóságnál is ezt az adózási formát választotta, úgy ezt az igényét külön be kell – elektronikus úton - jelenteni – az előírt nyomtatványon - az önkormányzati adóhatóságnak!

 

A kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozó a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.) 39/B.§ (9) bekezdés szerint bejelentett döntése esetén, az adó adóévi alapja - a 39. § (1) bekezdésében, vagy a 39/A. §-ban foglalt előírásoktól eltérően - székhelye és telephelye szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint. Ha a kisadózó vállalkozás e minősége szerinti adókötelezettsége valamely településen az adóév egészében nem áll fenn, vagy a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettsége szünetel, akkor az adó önkormányzatonkénti alapja a 2,5 millió forintnak az adókötelezettség időtartama naptári napjai alapján arányosított része. További részletszabályokról a Htv. 39/B. §-ában olvashatnak az érdeklődők.

 

Az Elektronikus Önkormányzati Portál az önkormányzati ASP-rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne. Az adózó vagy meghatalmazottja a Portálról tudja az bejelentési kötelezettségének megtételét indítani: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap.

 

Az online ügyintézéshez szükséges a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztüli azonosítás.

 

Az elektronikus bejelentkezés és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata kiválasztását követően az ÜGYINDÍTÁS menüben ágazta: „ADÓÜGYEK" és ügytípus „ÁLTALÁNOS ADÓNYOMTATVÁNYOK" között „BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS" néven található űrlapon tölthető ki és nyújtható be. („ASP_ADO_BEJ" számú nyomtatvány)

 

Míg az iparűzési adóbevallás a NAV-on keresztül nyújtható be, addig az iparűzési bejelentkezési, változás bejelentési nyomtatvány kizárólag elektronikus úton nyújtható be, kifejezetten az önkormányzati adóhatósághoz.

 

A kisadózó vállalkozás az iparűzési tevékenység végzése esetén választása szerint jogosult az adó alapjának egyszerűsített meghatározására. A KATA alanya az adóévre a Htv. 39/B. § (3) bekezdés szerinti egyszerűsített adóalap-megállapítást (székhely, telephely szerinti település esetén az adó alapja 2,5 millió forint) kívánja választani, vagy ezt az adóalap-megállapítási módot az adóévet követő adóévben már nem kívánja alkalmazni. Ekkor az adózó azonosítására szolgáló adatokon kívül csak az adóalap-megállapítás választására vonatkozó nyilatkozatot tartalmazó blokkot kell kitölteni.

 

Tájékoztatjuk arról, hogy a kisadózó vállalkozások tételes adóját, adóalap-megállapítás választását a vállalkozó - az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített - bejelentkezési, bejelentési („ASP_ADO_BEJ" számú nyomtatvány), bevallási nyomtatványon, a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül vagy 2022. február 15-ig jelenti be az önkormányzati adóhatóság számára.

 

A vállalkozó e döntése a teljes adóévre vonatkozik.

 

A kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozó adóév, azaz 2022. február 15-ig jelentheti be azt is, hogyha az adóalapját 2022. évre már nem a KATA adó szerint kívánja megállapítani a HIPA-ban. A bejelentkezési, bejelentési nyomtatvány végrehajtható okiratnak minősül.

 

A kisadózó vállalkozások tételes iparűzési adója az adóévre 50.000 Ft /2022. évre - amennyiben a KKV szabályainak megfelel - 25.000 Ft/, amit két egyenlő részletben (12.500-12.500 Ft) kell március 15-ig és szeptember 15-ig megfizetni Eger MJV. Önkormányzat Helyi iparűzési adó beszedési számlájára 12033007-00102883-02200006.

 

A Htv. 51/L. §-a értelmében a 2021. évben végződő adóévben azon vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint (a továbbiakban: mikro-, kis- és középvállalkozás), a helyi iparűzési adó mértéke - az 51/N. §-ra figyelemmel - 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított helyi iparűzési adómérték több, mint 1 százalék.

 

Az előbb említettek - ha az ott meghatározott feltételek a vállalkozó esetén a 2022-ben végződő adóévben fennállnak - alkalmazható a 2022. évben végződő adóévben is.

 

Az önkormányzatnál KATA adózást választóknak külön nyilatkozatban nem kell kérni a KKV minőség miatt a tételes adó felezését, hiszen ez automatikusan megtörténik!

 

A kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozó adóalanyok számára, akik ezt a kedvező adózást választották az önkormányzati adóhatóságnál is, a helyi iparűzési adóban további 50%-os mértékű helyi egri iparűzési adókedvezményt (50%) is tudnak majd igénybe venni, ha 2023. január 15-ig hipa adóbevallást nyújtanak be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon keresztül. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján a 22HIPA bevallás itt érhető el: Klikk


Az iparűzési adóbevallás benyújtása csak lehetőség a KATA adóalanyok számára, nem kötelező érvényű, ám az adóelőny érvényesítése csak a bevallás benyújtásával lehetséges.

 

Tájékoztatjuk, hogy a központi és egri helyi adójogszabályokról, önkormányzati adókkal kapcsolatos tájékoztatókról, információkról, elektronikus és papír alapú bevallási és adatbejelentési nyomtatványokról, elektronikusan intézhető ügyekről, beadványokról a https://www.eger.hu/hu/adougyek , elérhetőségen részletesen tájékozódhat.

 

Köszönjük, hogy befizetett adójával hozzájárul Eger Megyei Jogú Város fejlődéséhez! 

 

Eger, 2022. január 13.

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága< Vissza
ESBA