2020. április 06. | Vilmos
Eger.hu

KATA adózás választásának határideje: 2020. 02. 17.

Létrehozva: 2020. február 12.  |  Utoljára frissítve: 2020. február 12.

Egyre közkedveltebb a kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA), így érdemes tudni azt is, hogy ennek az adózási mód választásának – függetlenül az állami adóhatóságnál történt választástól - az önkormányzati adóhatóságok felé egy egyszeri bejelentési kötelezettsége is van.


A kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozó a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 39/B.§ (9) bekezdés szerint bejelentett döntése esetén, az adó adóévi alapja - a 39. § (1) bekezdésében, vagy a 39/A. §-ban foglalt előírásoktól eltérően - székhelye és telephelye szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint. Ha a kisadózó vállalkozás e minősége szerinti adókötelezettsége valamely településen az adóév egészében nem áll fenn, vagy a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettsége szünetel, akkor az adó önkormányzatonkénti alapja a 2,5 millió forintnak az adókötelezettség időtartama naptári napjai alapján arányosított része.

 

Az Elektronikus Önkormányzati Portál az önkormányzati ASP-rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne. Az adózó vagy meghatalmazottja a Portálról tudja az bejelentési kötelezettségének megtételét indítani: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap .

 

Az ÜGYINDÍTÁS menüben ágazta: „ADÓÜGYEK" és ügytípus „ÁLTALÁNOS ADÓNYOMTATVÁNYOK" között „BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS" néven található űrlapon tölthető ki és nyújtható be. („ASP_ADO_BEJ" számú nyomtatvány)

 

Tájékoztatjuk, hogy az iparűzési bejelentkezési nyomtatvány kizárólag elektronikus úton nyújtható be az önkormányzati adóhatósághoz.

 

A kisadózó vállalkozás az állandó jellegű iparűzési tevékenység végzése esetén választása szerint jogosult az adó alapjának egyszerűsített meghatározására.

 

Fontos azonban, hogy ehhez ezt az igényét az adóalanyiság kezdetétől számított 45 napon belül be kell jelentenie Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósághoz.

 

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra is, hogy nem elegendő a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (állami adóhatóság) választani a KATA-t, hanem amennyiben a helyi iparűzési adóban az önkormányzati adóhatóságnál is ilyen alapon kíván adózni és már az állami adóhatóságnál is ezt az adózási formát választotta, úgy ezt az igényét külön be kell jelenteni – az előírt nyomtatványon - az önkormányzati adóhatóságnak!

 

Tájékoztatjuk arról, hogy a kisadózó vállalkozások tételes adóját, adóalap-megállapítás választását a vállalkozó - az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített - bejelentkezési, bejelentési („ASP_ADO_BEJ" számú nyomtatvány), bevallási nyomtatványon, a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül vagy 2020. február 17-ig jelenti be az önkormányzati adóhatóság számára.

 

A vállalkozó e döntése a teljes adóévre vonatkozik.

 

A bejelentkezési, bejelentési nyomtatvány végrehajtható okiratnak minősül.

 

A kisadózó vállalkozások tételes iparűzési adója az adóévre 50.000 Ft, amit két egyenlő részletben (25.000-25.000 Ft) kell március 15-ig és szeptember 15-ig megfizetni Eger MJV. Önkormányzat Helyi iparűzési adó beszedési számlájára 12033007-00102883-02200006.

 

A kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozó adóalanyok számára, akik ezt a kedvező adózást választották az önkormányzati adóhatóságnál is, a helyi iparűzési adóban az 50%-os mértékű egri iparűzési adókedvezményt (50%) úgy tudják majd igénybe venni, ha 2021. január 15-ig adóbevallást nyújtanak be. Az iparűzési adóbevallás benyújtása csak lehetőség a KATA adóalanyok számára, nem kötelező érvényű, ám az adóelőny érvényesítése csak a bevallás benyújtásával lehetséges.

 

Tájékoztatjuk, hogy a központi és egri helyi adójogszabályokról, önkormányzati adókkal kapcsolatos tájékoztatókról, információkról, elektronikus és papír alapú bevallási és adatbejelentési nyomtatványokról, elektronikusan intézhető ügyekről, beadványokról a https://www.eger.hu/hu/adougyek  elérhetőségen részletesen tájékozódhat.

 

Köszönjük, hogy befizetett adójával hozzájárul Eger Megyei Jogú Város fejlődéséhez!

 

Lezárva: Eger, 2020. február hó.

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága< Vissza