2020. április 06. | Vilmos
Eger.hu

Postára kerültek a változásokat tartalmazó határozatok

Létrehozva: 2020. február 19.  |  Utoljára frissítve: 2020. február 19.

Az önkormányzati adóhatóság elkészítette és postára adta, illetve kiküldte a tárhelyekre az építményadó és a gépjárműadó változásokat tartalmazó határozatokat.


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága (továbbiakban: adóhatóság) 2019. áprilisától egy országos informatikai programot (ASP) használ, így a Tisztelt Adózók az építményadó és a gépjárműadó fizetési kötelezettségeikről, az előző években megszokottaktól eltérően fognak értesülni.

 

A jelzett két adónemben az adó megállapítása ún. „kivetéses eljárással" történik, így a változásokról az érintettek határozat formájában értesülnek, változatlan tényállás esetén, az előző év(ek)ben kiadott határozatok szerint kell majd az adózóknak adófizetési kötelezettséget teljesíteni.

 

A kézbesített határozatok véglegessé válását követően kerülnek az adóelőírások az adózói számlákra, így az egyébként Önök részére megküldésre kerülő „Adószámla Kivonatok" ezeket az előírásokat – többségében - „Véglegesítés alatt álló tételek" néven jelenítik meg. A „Véglegesítés alatt álló tételek" nem jelennek meg a „2020.03.16. napjáig" pótlékmentesen fizethető összegeknél.

 

Az adóhatóság által megállapított adót - ha törvény vagy fizetési kötelezettséget megállapító jogszabály eltérően nem rendelkezik - a határozat véglegessé válásától számított tizenöt napon belül kell megfizetni az arra kötelezett adózónak. A fizetési kötelezettséget az érintettek jellemzően a határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül, illetve 2020. március 15-ig fizethetik meg pótlékmentesen.

 

Annak érdekében, hogy Önök a fizetési kötelezettségeiket helyesen tudják teljesíteni, a megküldött változásokat tartalmazó határozatok (új adóelőírás, megváltozott fizetési kötelezettségek stb.) mellé is postáz adóhatóságunk csekkeket a magánszemélyeknek. Miután évek óta jelentős igény mutatkozik arra, hogy az éves adót sokan egyszerre kívánják megfizetni, így két csekket mellékelünk a kiküldött leveleinkhez. A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) köteles teljesíteni. A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni. Önkormányzatunknál már lehetőség van elektronikus fizetésre (EFER, POS) is.

 

2020. évben Önök kétféle módon is értesülhetnek az adófizetési kötelezettségeikről, attól függően, hogy történt-e változás az adóztatás alá vont adótárgyakban.

 

I. Ha olyan adóköteles adótárgyakkal (építmény, reklámhordozó, vagy gépjárművel) rendelkeznek, amiről külön határozatot kaptak, ekkor kérjük, hogy a határozatokban feltüntetett időpontig szíveskedjenek az adót, adórészt a megadott számlára befizetni. Véglegessé válás hiányában ugyanis ezekről többségében nem készül „Adószámla Kivonatot" csak akkor, ha az adózónak már esedékes adótartozása (hátraléka) is van.

 

II. Ha olyan adóköteles adótárgyakkal (építmény, reklámhordozó, vagy gépjárművel) rendelkeznek, amiről határozatot nem kaptak, ekkor kérjük, hogy a rövidesen postán vagy a tárhelyekre kézbesített „Adószámla Kivonatok" alapján, az abban feltüntetett összegben szíveskedjenek az adót, adórészt „2020.03.16. napjáig" a megadott számlára befizetni.

 

Ezekben az esetekben, az adózó a már előzőleg véglegessé vált (vagy jogerős) határozat alapján fizeti az éves építményadót vagy gépjárműadót. Az adókat két egyenlő részletben kell az előírt általános fizetési határidőkig (minden év március 15-éig és szeptember 15-éig) megfizetnie mindaddig, amíg az adóhatóság más határozatot ki nem bocsát.

 

Az „Adószámla Kivonatok" tételesen tartalmazzák adónemenként az adótárgyak adatait és az éves adót.

 

Hogyan értesülnek az adózók az építményadó és a gépjárműadó fizetésről?

 

A magánszemélyek többnyire postai úton - tértivevényes hivatalos levélként – határozatban kapnak értesítést az adóhatósági döntésről. Az egyéni vállalkozók, gazdálkodók és azon magánszemélyek, akik elektronikus kapcsolattartást jelöltek, részükre elektronikusan a tárhelyekre kerül kiküldésre a határozat. /Ezért is fontos, hogy szíveskedjenek nézni a tárhelyeikre érkező leveleket, illetve a postaládákat./

 

Az önkormányzati adóhatóság jogszabályban előírt kötelezettsége, hogy a határozatot tértivevényes hivatalos levél útján kézbesítse, hiszen a véglegessé válás feltétele a határozat átvétele. Ebben kérjük szíves megértésüket és türelmüket az átvétel során!

 

Az Adószámla Kivonat (ha szükséges csekkel) sima postai küldeményként érkezik Önökhöz, vagy elektronikus kézbesítés esetén tárhelyeikre.

 

Hol tudom bevallásaimat leellenőrizni, adóegyenlegemet megtekinteni, ügyet vagy elektronikus fizetést indítani?

 

2020. évben az E-önkormányzati portál / https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap / az önkormányzati adószakrendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne. Az adózó vagy meghatalmazottja a Portálról tudja az adóegyenlegét, bevallásait megtekinteni, ellenőrizni, ügyet indítani és innen tud elektronikus befizetést is teljesíteni. A Portálon hagyományos papír alapú ügyintézés is biztosított.

 

Elektronikus ügyintézés lehetősége természetes személyek részére

 

A nagytömegű iratok postai kiküldése során felmerülnek olyan jogos adózói igények, hogy szeretnék a jövőben, nagyobb számban elektronikusan tartani a kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal vagy más közigazgatási hatóságokkal, hivatalokkal, illetve elektronikus úton fizetni az adókat, díjakat. Mindenki számára fontos lehet, hogy egyre többen – főként magánszemélyek - éljenek az elektronikus ügyintézés lehetőségével, hiszen ez olcsóbbá, egyszerűbbé és hatékonyabbá teszi az ügyintézést, mind a kormányzati, mind az önkormányzati ügyintézésben. Tájékoztatjuk Önöket, hogy immár két éve van arra lehetőség, hogy a papír alapú kapcsolattartást felváltsa az elektronikus ügyintézés adóügyekben is. Ehhez Önöknek, mint magánszemélyeknek kell egy ún. „Rendelkezési Nyilvántartásban" /RNY/ megváltoztatni – elektronikusra átállítani - az ügyintézés módját. (részletekről honlapunkon olvashatnak)

 

A helyi adózás és a gépjárműadózás részleteiről honlapunkon https://www.eger.hu/hu/adougyek  tájékozódhatnak az érdeklődők.

 

Előre is köszönjük, hogy az adókötelezettségeinek pontos teljesítésével, valamint befizetett adójával hozzájárul Eger Megyei Jogú Város fejlődéséhez is!

 

Eger, 2020. február hó

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága< Vissza