2019. március 26. | Emánuel
Eger.hu

Reklámhordozók építményadóztatása

Létrehozva: 2017. november 30.  |  Utoljára frissítve: 2017. november 30.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2017. november 30-i ülésnapján elfogadta a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) felhatalmazása alapján előterjesztett Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2017. (XII.01.) önkormányzati rendeletét a reklámhordozók építményadójáról.


Az egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CLXXXII. törvény - figyelemmel a településkép védelmi szempontokra, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvénnyel összefüggésben, az önkormányzatok adóztatási mozgásterének bővítése érdekében - módosította a Htv. 11/A. §-át, így adókötelessé vált Eger Megyei Jogú Város illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó.

 

Ennek alapján Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. január 1-jétől az építményadó keretein belül adóztatás alá vonja a szabadtéri reklámhordozókat, mégpedig négyzetméterben kifejezett adóalap (két tizedesjegy pontossággal) alapulvételével 12.000 forint/m2 adómértékű helyi építményadóval. A 0,01-1,5 m2 adóköteles felülettel rendelkező adótárgyak adómértéke 0 Ft/m2, azaz adatbejelentési kötelezettség mellett nem keletkezik tényleges építményadó fizetés. A reklámhordozókat terhelő általános adómérték 12.000 Ft/m2. A 1,50 négyzetmétert meghaladó nagyságú adóalappal rendelkező reklámhordozók adófizetése már az első 0,01 négyzetmétertől fennáll. Az elfogadott önkormányzati rendelet alapján nem kell majd adatbejelentést készíteni azon adótárgyak után, ahol az adóalany nem minősül vállalkozóknak és a reklámhordozók felülete nem haladja meg a 1,5 m2-t.

 

A köztudatban reklámhordozónak minősülő adótárgy - a teljesség igénye nélkül - az óriásplakát, hirdető oszlop, utcabútorok, CityLight vagy CityBoard formátumú eszköz, hirdetőtábla, információs vitrin, molinó, megállító tábla és minden olyan tárgy, eszköz, berendezés, ami gazdasági reklámot tartalmaz stb.

 

Az adótárgyak után – az adótárgy tulajdonosának - a 2018. január 1-i állapot alapján kell majd az adatbejelentést megtenni az előírt nyomtatványon („EGER18REKL"). Az adatbejelentést az adóalanyoknak 2018. január 1-jét követően, de legkésőbb 2018. január 15-ig kell megtenniük (vagy ha 2018. évközi megjelenés történik, akkor az ő esetükben az adatbejelentést a következő év, azaz 2019. január 15-ig kell megtenni) a tulajdonosoknak. A vállalkozások (Htv. 52. § 26. pont) az adatbejelentést - az építményadó adatbejelentéshez hasonlóan - elektronikus formában kötelesek teljesíteni az önkormányzat által rendszeresített ÁNYK nyomtatványon (a részletekről honlapunkon tájékozódhatnak).

 

Az adatbejelentések alapján az építményadót – ún. kivetéses adóként - határozatban fogja az önkormányzati adóhatóság előírni, amit az adó alanyainak (tulajdonosoknak) két egyenlő részletben (március 15, szeptember 15.) kell megfizetniük az előírt építményadó számlára.

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat, hogy a központi és helyi adójogszabályokról, önkormányzati adókkal kapcsolatos hírekről, tájékoztatókról és adókötelezettségeket érintő részletes információkról a www.eger.hu (adóügyek), illetve ado.eger.hu elérhetőségen tájékozódhatnak.

 

Köszönjük, hogy befizetett adójával hozzájárul Eger Megyei Jogú Város fejlődéséhez!

 

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága

 < Vissza