2020. június 06. | Norbert
Eger.hu

Tájékoztató

Létrehozva: 2017. december 15.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02.

Az építményadóban bekövetkezett adókötelezettséget érintő változások adózók általi adatbejelentési határideje: 2018. január 15!


Tisztelt Polgárok/Vállalkozók/Vállalkozások!


Kedves Egriek!

 

Fontos bejelentési határidő közeleg építményadóban, ugyanis 2018. január 1-jét követően azon adóalanyok/tulajdonosok/haszonélvezőknek (tulajdonosok) számára, akiknek az építményükkel /épületükkel/épületrészükkel (építmény) kapcsolatosan bármilyen - adóztatást is érintő - változás történt, 2018. január 15-ig lehet (az adóbevallást felváltó) adatbejelentés formájában bejelenteniük az adókötelezettséget érintően bekövetkezett változásokat önkormányzati adóhatóságunk felé. (A reklámhordozók utáni építményadó adatbejelentés szabályairól külön tájékoztató készült, ennek határideje megegyezik az építmények utáni adatbejelentés időpontjával.) 

 

Eger Megyei Jogú Város területén vagyoni típusú helyi adóként építményadót kell fizetni az építménnyel rendelkező tulajdonosoknak, ám ezt megelőzi az adóbevallás (2018. évtől) adatbejelentés ténye. Eger Megyei Jogú Városban 2018. évben sem kell több építményadót fizetniük az építmény tulajdonosoknak, ugyanis az építményadó mértékek helyben nem emelkednek és a helyi adókedvezmények sem szűkülnek.

 

A helyi vagyoni típusú adóztatást alapvetően a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.), valamint ezen jogszabály felhatalmazása alapján született Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az építményadóról és telekadóról szóló 60/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete szabályozza. Az eljárási szabályokat az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) valamint Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati adóügyekre érvényes adóeljárási szabályairól szóló 58/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete szabályozza.

 

Megváltozik azonban a bejelentés formája és módja, mivel az adóbevallást jövő évtől felváltja az adatbejelentés jogintézménye. Így, az ún. kivetéses jellegű építményadóban, az adó alanya az adatbejelentő lap benyújtásával jelenti be adókötelezettségét (Art. 7.§ 1. pont; 48.§ (1); 141.§ (8); 2. számú mell. II/A. 4. pont) az önkormányzati adóhatóság felé, illetve változtatja meg az adókivetését.

 

Építményadóban az adó alanyának minősül az (magánszemély, jogi személy, egyéb szervezet, magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése), aki a naptári év első napján - azaz 2018. január 1-jén - az építmény tulajdonosa, illetve amennyiben az ingatlan-nyilvántartásába bejegyzett vagyoni értékű jog (pl.: haszonélvezeti jog, özvegyi jog) jogosítottja is bejegyzésre került, akkor pedig ő az adó alanya.

 

Önkormányzati adóhatóságunk tájékoztatja a Tisztelt Adózókat, hogy Eger Megyei Jogú Város területén a helyi építményadóban, az adókötelezettség keletkezését, változását követő 15 napon belül azt - az előírt adatbejelentő nyomtatványon - kell bejelenteniük az önkormányzati adóhatóságunk felé. 2018. január 1-jétől a változások bejelentésére – az idei adóbevallási nyomtatványt felváltó - „EGER1831" számú adatbejelentési nyomtatvány szolgál. (A nyomtatvány december végén lesz elektronikus formában is elérhető honlapunkon.) 

 

Az adókötelezettség az év első napján fennálló állapot (2018. január 1.) szerint keletkezik. Így, ettől az időponttól nyílik meg a bejelentés teljesítésének kötelezettsége is, azaz az adóévet megelőző évben (pl.: 2017. évben) történt változásról az adóév első napját követő 15 napon belül (2018. január 15-éig) kell bejelentési kötelezettségüknek eleget tenni az érintett adóalanyoknak. Ilyen adókötelezettséget érintő változás lehet, amit már az adóalanyoknak kell be jelenteni, például: a vétel, eladás, öröklés, ajándék, csere, adókedvezmény igénybevételéhez való jogosultság változása, ingatlan lebontása, megszűnése, vagyoni értékű jog szerzése, vagyoni értékű jog megszűnése, jognyilatkozat megváltoztatása, alapterület változás, használatbavételi engedély megszerzése, lakcímváltozás, funkció vagy használati mód változása stb..

 

Az építményadó ún. kivetéses jellege miatt ugyanakkor az adózóknak nem kell minden évben adóbejelentést tenniük, hanem csak abban az esetben, amikor a saját személyes adataikban vagy az ingatlan adataiban következik be olyan változás, ami kihat a következő évi építményadó megállapítására.

 

Fontos arra is figyelemmel lenni, hogy ingatlan adás-vétel esetén mindkét felet, azaz az eladót és vevőt is egyaránt terheli a változás adatbejelentési kötelezettsége. Az eladó esetében a bejelentés benyújtásával kerül megszüntetésre az adókötelezettség az adott építmény vonatkozásában, míg a vevő esetében az adatbejelentés benyújtásával kerül előírásra az építményadó. Ha tehát például: xy 2017. évben, Egerben lakást (vagy más egyéb nem lakás céljára szolgáló ingatlant) értékesített és egyben vásárolt is, akkor ebben az esetben egy építményadó adatbejelentő lapot az értékesített lakásról (vagy más egyéb nem lakás céljára szolgáló ingatlanról), egyet pedig a vásárolt lakásról (vagy más egyéb nem lakás céljára szolgáló ingatlanról) is kell készítenie. Azaz, ebben az esetben xy nak kettő darab adatbejelentést is be kell adni az önkormányzati adóhatóságunk felé.

 

Szeretnénk tájékoztatni Tisztelt Adózóinkat még arról is, hogy önkormányzati rendeletünk alapján a bel- és külterületen lévő lakás céljára szolgáló építmény után, ha az adóalany az adóév első napján lakcímet igazoló hatósági igazolvány adatai szerint ott állandó lakcím szerint bejelentkezett és azt ténylegesen, életvitelszerűen is lakhelyként használja, 50%-os adókedvezményre jogosult. Ezen túlmenően további 50%-os adókedvezmény jár még a lakcímnyilvántartás szerint és ténylegesen, életvitelszerűen is lakhelyéül szolgáló lakása után, az egy háztartásban három vagy több gyermeket nevelő magánszemélynek is, valamint az öregségi nyugdíjra, fogyatékossági támogatásra jogosult, illetve megváltozott munkaképességű személyeknek is. Az adókedvezmények igénybevétele is az Önök adatbejelentése alapján történik.

 

Összefoglalva, mind az adókötelezettség keletkezéséről, mind pedig annak megszűnéséről, vagy az adókedvezmény igénybevételéről, illetve bármilyen, a tulajdonost, illetve az adótárgyat (pl.: lakást vagy más egyéb nem lakás céljára építményt) érintő változásról az érintett adózóknak adatbejelentési kötelezettséget kell teljesíteniük. A Htv-ben kisebb fogalomváltozások történtek a tulajdonos fogalmában (Htv.52.§ 7.) és a hasznos alapterület (Htv.52.§ 9.) meghatározásában.

 

A vállalkozóknak a bejelentő lapot elektronikus módon és formában kell az ügyfélkapun keresztül benyújtaniuk (Ennek részleteiről szintén honlapunkon olvashatnak).

 

Felhívjuk a Tisztelt Adózók figyelmét arra, hogy az adatbejelentés elmulasztása mulasztási bírság megállapítását vonhatja maga után, ezért kérjük, szíveskedjenek kötelezettségeiknek határidőben eleget tenni.

 

Tájékoztatjuk T. Adózóinkat, hogy a központi és helyi adójogszabályokról, önkormányzati adókkal kapcsolatos tájékoztatókról, elektronikus és papír alapú bevallási nyomtatványainkról a www.eger.hu (adóügyek), ado.eger.hu elérhetőségen részletesen informálódhatnak. A jelzett elérhetőségekről (a regisztrációt követően) elektronikusan– az ügyfélkapun keresztül a nap bármely időpontjában - lekérdezhetik folyószámlájukat, befizetéseiket, bevallásaikat, számlánkénti egyenlegüket és más fontosabb nyilvántartott adatát is (személyes adatok, bevallási adatok stb. , valamint egyidejűleg online bankkártyás befizetést is teljesíthetnek. Kérjük éljenek ezzel a lehetőséggel!

 

Eger MJV Polgármesteri Hivatal önkormányzati adóügyekkel kapcsolatosan elérhető honlapja: www.eger.hu vagy ado.eger.hu

 

Levelezési cím: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adó Iroda

3300 Eger, Dobó István tér 2.

 

Telefonszám: +36 36/523-700
E-mail: ado@ph.eger.hu
Ügyfélfogadás helye: 3300 Eger, Dobó István tér 2.

 

Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő:   09.00-16.00
Kedd:   09.00-16.00
Szerda:    09.00-17.00
Csütörtök:  09.00-16.00


Eger, 2017. december 15.

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága

 

 < Vissza