2020. április 06. | Vilmos
Eger.hu

Tájékoztató a 2019. évi bevételek alakulásáról

Létrehozva: 2020. február 12.  |  Utoljára frissítve: 2020. február 12.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának feladatellátását a saját bevételek (ennek legjelentősebb része a helyi adókból befolyó bevételek), az állami támogatások, valamint az átengedett központi adók biztosították.


Az önkormányzati adóhatóság által beszedett központi adók és bírságok (gépjárműadó, adók módjára kimutatott egyes bírságok, késedelmi pótlék, bírság stb.) eltérő mértékben, az évente elfogadott költségvetési törvényben megállapított arányban illetik meg az önkormányzatot. Az önkormányzati adóhatóság (továbbiakban: önkormányzati adóhatóság) ellátta az önkormányzat és hivatal működéséhez szükséges saját források jelentős részének beszedését, egyben más, az állam által az önkormányzathoz telepített hatósági feladatokat is végzett (gépjárművek adóztatása, adók módjára behajtandó köztartozások, közigazgatási eljárási illetékek beszedése, szálláshely engedélyezés, hagyatéki ügyintézés stb.).

 

Nagy változás volt mind a hivatalnak, mind az adózóknak, hogy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. április elején csatlakozott az ASP országos rendszerhez, ebből eredően jelentősen megváltozott az adózók adóügyeinek az indítása, az egyenleg,- és bevallási adatok lekérdezései és az adóügyintézés teljes egésze. Az ASP modell (Application Service Provider alkalmazás-szolgáltató) lényege, hogy az ASP projekt országos kiterjesztése keretében az önkormányzatok csatlakoztak a szakrendszerekhez, közte az adó szakrendszerhez. Az Elektronikus Önkormányzati Portál (továbbiakban: EÖP) az önkormányzati ASP rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne, az adózók és képviselőik ezen keresztül intézhetik adó ügyeiket a nap 24 órájában.

 

Az önkormányzati adóhatóság (jegyző nevében eljáró Adó Iroda) felkészülten kezelte a változást, így a bevételek beérkezésének ütemezésében és annak nagyságában nem jelentkeztek problémák, a bevétel növekedés összességében jelentős volt.

 

A 2019. adóév bevételeinek alakulásáról szóló beszámolót részletesen itt találja.

 

Eger, 2020. február 11.

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága< Vissza