2019. augusztus 24. | Bertalan
Eger.hu

Tájékoztató adófizetésről

Létrehozva: 2019. február 19.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága felé közvetlenül vagy közvetve több fontos bevallási, adatbejelentési, változás bejelentési kötelezettséget is kellett teljesíteni már az idén, aminek ismeretében módosult az Önök fizetési kötelezettsége.


Egyes vagyoni típusú helyi adók és a gépjárműadó esetében /ún. kivetéses adók/ a változásokról (de csak a változásokról) határozatban már korábban értesültek az érintettek. (Február hónapban adóhatóságunk már több mint 11 ezer határozatot kézbesített postai vagy elektronikus úton.) Változatlan tényállás esetében a már véglegessé vált határozatok alapján kell az adófizetést teljesíteni, más adónemekben (iparűzési adó, idegenforgalmi adó) önadózás formájában kell az előírt adófizetési időpontban teljesíteni a kötelezettségeket. (Az adómegállapítási módokról honlapunkon olvashatnak bővebb tájékoztatást www.eger.hu / Adóügyek / Tájékoztatók.)

.

 

Ha Önök rendelkeznek ügyfélkapus regisztrációval és megfelelő meghatalmazással, úgy lehetőségük van az egri elektronikus adórendszeren (eADó) keresztül megtekinteni az önkormányzati adóhatóságunk nyilvántartásában lévő, adózással kapcsolatos fontosabb adataikat (adatbejelentés, adóbevallás, adótárgyak, adóbefizetések, folyószámlája aktuális állapotát, stb.), valamint e rendszeren keresztül online bankkártyás befizetést is indíthatnak. A programba a www.eger.hu / Adóügyek / Elektronikus Adó Rendszer elérhetőségről lehet belépni, mely a nap 24 órájában elérhető. A www.eger.hu / Adóügyek / Adónaptár menüpontban Adónaptárt is találnak, ami segíthet a kötelezettségek határidőben történő pontos teljesítésében.

 

Annak érdekében, hogy – az értesítőn jelzett feldolgozottsági időpontban – kellően ismerjék adónemenként az adófizetés nagyságát és az adózás alá tartozó „adótárgyakat", a folyószámla egyenleg értesítőben külön is tájékoztatjuk Önöket arról, hogy egyes adónemekben összesítetten milyen határidővel és milyen összeget vár Önöktől önkormányzati adóhatóságunk. Azon adózók kapnak most egyenlegértesítőt, akiknek az adószámláján a fizetési kötelezettség nagysága elérte az 500 forintot. Ez lehet már esedékessé vált tartozás, 2019. első féléves (helyi iparűzési adó, építményadó, gépjárműadó) és egyes adónemekben (építményadó, gépjárműadó, kata) második féléves fizetési kötelezettség is.

 

A helyi adók (építmények utáni építményadó, reklámhordozók utáni építményadó, az iparűzési adó/adóelőleg, a beszedett idegenforgalmi adó február havi összege) valamint, a gépjárműadó idei első féléves összegeit 2019. március 18-ig lehet késedelmi pótlékmentesen megfizetniük. Tájékoztatjuk arról is, hogy ha már lejárt esedékességű adótartozásuk van, akkor a késedelmi pótlék 2019. március 14-i napig került felszámításra.

 

A fizetési értesítőben az alábbi időpontokig teljesített befizetések jelennek meg: csekkes befizetések 2019. február 19-ig, banki utalás 2019. február 21-ig, bankkártyás fizetés (POS) 2019. február 18-ig, online bankkártyás utalás (VPOS) 2019. február 16-ig.

 

Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napját követő naptól, mint kezdőnaptól késedelmi pótlékot kell fizetni. Az adóhatóság külön döntés meghozatala nélkül felszámítja, és az adószámlán előírja a késedelmi pótlékot. 2019. január 1-jét követően esedékessé váló késedelmi pótlék mértéke emelkedett, minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének háromszázhatvanötöd része. A késedelmi pótlék után további késedelmi pótlékot nem számít fel adóhatóságunk.

 

Amennyiben Önöket helyi adó (építményadó, reklámhordozók utáni építményadó, idegenforgalmi adó, helyi iparűzési adóelőleg, kata tételes adó), gépjárműadó, valamint egyéb más fizetési kötelezettség (pótlékok és bírságok) terheli vagy esetleg elévülési időn belül terhelte, akkor ezeket a megadott és feltüntetett adószámlákra kell megfizetniük. A fizetési kötelezettséget forintban kell teljesíteni. A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással köteles teljesíteni. A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni. Ha átutalással teljesítik adófizetésüket, kérjük a kedvezményezett nevénél „EgerMJVÖnk", a közleményben az adóazonosító jelét/adószámát is szíveskedjenek feltüntetni.

 

Az adó megfizetésének időpontja átutalással történő fizetés esetén az a nap, amikor az adóval az adózó belföldi pénzforgalmi vagy fizetési számláját az azt vezető pénzforgalmi szolgáltató megterhelte, pénztárba történő fizetés esetén az a nap, amikor az adót a pénzforgalmi szolgáltató pénztárába befizették, készpénz-átutalási megbízással történő fizetés esetén az a nap, amikor az adót postára adták. Az adó megfizetésének időpontja elektronikus fizetés esetén az a nap, amikor POS terminál útján vagy internetes felületen (VPOS) történő bankkártyás fizetésnél a sikeres fizetési tranzakciót elindították. Minden más esetben az adó megfizetésének időpontja az a nap, amikor az önkormányzati adóhatóság esetén a helyi önkormányzat számláján a befizetést jóváírják. Az adóhatóság ügyfélszolgálatán lehetőség van bankkártyával történő fizetésre is, illetve az E-ADÓ Folyószámla Egyenleg Lekérdező Rendszeren keresztül online bankkártyás fizetést is lehet teljesíteni.

 

Azok számára, akiknek a jogszabály postai készpénz-átutalási megbízással (csekken) történő adófizetést ír elő, részükre - adószámlánként - megküldtük az adó(k) befizetésére szolgáló csekkeket is, külön az esetleges tartozásról és külön a 2019. március 18-i nappal esedékes adóösszeg(ek)ről egyaránt. Kivetéses adónemekben (építményadó, gépjárműadó) - lakossági igények alapján – az adóhatóságunk kipostázta a 2019. szeptember 16-i esedékességű összegek befizetésére szolgáló csekkeket is, így Önöknek - immár csekken is - lehetőségük lesz előre kifizetni az éves adóösszegeket. Tájékoztatjuk, hogy a kibocsátott – QR kóddal ellátott - csekkek alkalmasak az „iCsekk" szolgáltatással történő befizetésre.

 

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az előírt adókat az esedékességi határidőkig az adózó köteles megfizetni. Amennyiben adófizetési nehézsége keletkezik, úgy a fizetési könnyítés lehetőségeiről honlapunkon www.eger.hu / Adóügyek / Méltányossági kérelmek menüpontban szíveskedjék tájékozódni.

 

Arra is felhívjuk szíves figyelmüket, hogy ha lejárt esedékességű adótartozásuk van, úgy az önkormányzati adóhatóság külön felhívás, értesítés nélkül is elindíthatja a szükséges végrehajtási eljárásokat.

 

Tájékoztatom, hogy a központi és egri helyi adójogszabályokról, önkormányzati adókkal kapcsolatos tájékoztatókról, információkról, elektronikus és papír alapú bevallási és adatbejelentési nyomtatványokról, elektronikusan intézhető ügyekről, beadványokról a www.eger.hu / Adóügyek elérhetőségen részletesen tájékozódhat.

 

2019. április 1-jétől önkormányzati adóhatóságunk is csatlakozik az ASP országos adórendszerhez, mely adószakrendszer biztosítja majd az önkormányzatok hatáskörébe tartozó központi és helyi adók, az adók módjára behajtandó köztartozások, díjak, valamint pótlékok, bírságok, továbbá a közigazgatási hatósági eljárási illeték nyilvántartását, elszámolását, kezelését, lehetővé teszi a helyi adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos ügyek elektronikus úton történő intézését. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a csatlakozást követően változni fognak az ügyintézésben használt nyomtatványok formái („iForm" és „pdf") és elérhetősége (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) is. A változásokról folyamatosan tájékoztatjuk majd Tisztelt Adózóinkat!

 

Köszönjük, hogy befizetett adójával hozzájárul Eger Megyei Jogú Város fejlődéséhez!

 

Kelt: Eger, 2019. február 22.

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága

 < Vissza