2020. augusztus 05. | Krisztina
Eger.hu

Tájékoztató KATA adózóknak

Létrehozva: 2019. január 23.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02.

A kisadózó vállalkozás az állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén választása szerint jogosult az adó alapjának egyszerűsített meghatározására. Fontos azonban, hogy ehhez ezt az adóalanyiság kezdetétől számított 45 napon belül be kell jelenteni az önkormányzati adóhatósághoz.


Egyre többen választják a kisadózók tételes adóját, a katát. A kisvállalkozók az eddigi kedvezmények mellett újabb köztehercsökkentéssel is számolhatnak az idén, hiszen 2019. január 1-től nyolcról tizenkétmillió forintra emelkedik az alanyi áfamentesség választásának értékhatára, vagyis nem kell áfát felszámítaniuk és fizetniük. Országosan már 315 ezernél is több vállalkozó választotta a katát, Magyarország legegyszerűbb és legnépszerűbb adózási formáját.

 

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra is, hogy nem elegendő az állami adóhatóságnál választani a KATA-t, hanem amennyiben a helyi iparűzési adóban Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatóságnál is ilyen alapon kíván adózni és már a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (állami adóhatóságnál) is az adózás ezen egyszerű formáját választotta, úgy ezt az igényét külön is be kell jelenteni az önkormányzati adóhatóságnál!

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 39/B. § (3) bekezdése értelmében a kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó (a továbbiakban e § alkalmazásában: kisadózó vállalkozás) (9) bekezdés szerint bejelentett döntése esetén, az adó adóévi alapja - a 39. § (1) bekezdésében, vagy a 39/A. §-ban foglalt előírásoktól eltérően - székhelye és telephelye szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint. Ha a kisadózó vállalkozás e minősége szerinti adókötelezettsége valamely településen az adóév egészében nem áll fenn, vagy a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettsége szünetel, akkor az adó önkormányzatonkénti alapja a 2,5 millió forintnak az adókötelezettség időtartama naptári napjai alapján arányosított része.

 

Ha a kisadózó vállalkozás a (3) bekezdés szerinti adóalap-megállapítást választja és a kisadózó vállalkozás adókötelezettségének időtartama az adóévben
a) 12 hónap, akkor adóját évente két egyenlő részletben, az adóév harmadik hónapjának 15. és kilencedik hónapjának 15. napjáig,
b) 12 hónapnál rövidebb, akkor adóját két egyenlő részletben a kisadózó vállalkozás e minőségében fennálló adókötelezettsége adóéven belüli első és utolsó hónapját követő hónap 15. napjáig fizeti meg.

 

A (3) bekezdés szerinti adóalap-megállapítást választó kisadózó vállalkozást e minőségére tekintettel - a 41. §-ban és az adózás rendjéről szóló törvényben foglaltaktól eltérően, a (6)-(7) bekezdésekben foglaltak kivételével - adóelőleg-bejelentési, -bevallási, és -fizetési kötelezettség, valamint adóbevallás-benyújtási kötelezettség, továbbá a 39. § (2) bekezdése szerinti adóalap-megosztási kötelezettség nem terheli.

 

Ha a kisadózó vállalkozás a (3) bekezdés szerinti adóalap-megállapítást adóév közben választja, akkor az adóév első napjától a kisadózó vállalkozások tételes adójában fennálló adóalanyisága kezdő napját megelőző napig terjedő adóköteles időtartamról adóbevallást nyújt be az önkormányzati adóhatósághoz.

 

A (3) bekezdés szerinti adóalap-megállapítás választását a vállalkozó - az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített - bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatványon, a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül vagy február 15-ig jelenti be az önkormányzati adóhatóság számára.

 

A vállalkozó e döntése a teljes adóévre vonatkozik és az adóév február 15-ig jelentheti be, hogy az adó alapját nem a (3) bekezdésben foglaltak szerint kívánja megállapítani. Tájékoztatom, hogy a bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatvány végrehajtható okiratnak minősül.

 

A fix összegű adóalap-megállapítás módszerének választását a kisadózó vállalkozás az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon – jogvesztő határidővel - köteles bejelenteni. A bejelentési kötelezettség teljesítéséhez az „EGER19VBEJ" számú „Változás-bejelentési" ÁNYK típusú nyomtatvány szolgál, mely az önkormányzati adóhatóság www.eger.hu honlapján megtalálható, letölthető illetve elektronikus úton nyújtható be az önkormányzati adóhatóság felé.

 

A jelzett nyomtatványon a KATA választását a VI. pontban lehet jelölni.

 

Fontos, hogy nem kell adóbevallást benyújtani azoknak a kisadózó vállalkozás adóalanynak, akiknek az adóalanyisága kisadózó vállalkozásként bármely ok miatt megszűnt vagy szünetel, hanem ennek tényét az „EGER19VBEJ" számú „Változás-bejelentési" nyomtatványon kell az önkormányzati adóhatóságnál bejelenteni.

 

A jelzett nyomtatvány az állami adóhatóság rendszerén keresztül nem nyújtható be az önkormányzati adóhatóság felé!

 

Amennyiben kérdése van, úgy kérjük, forduljon munkatársainkhoz, akik az adótitok szabályainak betartása mellett készséggel állnak rendelkezésükre.

 

Tájékoztatjuk T. Adózóinkat, hogy a központi és helyi adójogszabályokról, önkormányzati adókkal kapcsolatos tájékoztatókról, elektronikus és papír alapú adatbejelentési és bevallási nyomtatványainkról a www.eger.hu (adóügyek), ado.eger.hu elérhetőségen részletesen informálódhatnak. A jelzett elérhetőségekről elektronikusan lekérdezhetik folyószámláikat, befizetéseiket, bevallásaikat, adatbejelentéseiket, számlánkénti egyenlegeiket és más fontosabb nyilvántartott adatait is, valamint egyidejűleg online (VPOS) bankkártyás befizetést is teljesíthetnek.

 

Tájékoztató a kisadózó vállalkozás adóalanyiság állami adóhatóságnál történő keletkezésére vonatkozó szabályok 2019. évi változásáról

 

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény 2019. január 1-jétől több ponton módosítja a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (a továbbiakban: Katv.) szerinti adóalanyiság (a továbbiakban: kata-adóalanyiság) keletkezésére, választására vonatkozó szabályokat.


2019. január 1-jétől a tevékenységét év közben kezdő vállalkozásnak minősül az átalakulással, egyesüléssel, szétválással létrejövő, kata-adóalanyiságot választó gazdasági társaság is. A módosítás alapján ebben az esetben a kata adóalanyiság létrejöttének napja a vállalkozás nyilvántartásba vételének napja [Katv. 4. § (2) bekezdés].
2019. január 1-jétől nem választhatja kata-adóalanyiságot az a vállalkozás, amely a bejelentés megtételekor végelszámolási, felszámolási, kényszertörlési eljárás hatálya alatt áll [Katv. 4. § (4a) bekezdés].


A 2018. december 31-éig hatályos szabályok értelmében nem választhatja az adóalanyiságot az a vállalkozás, amelynek adószámát az állami adóhatóság a bejelentést megelőző két éven belül törölte.
2019. január 1-jétől lerövidül az adószám törlésével összefüggő, az adóalanyiság létrejöttének akadályát képező időtartam, így az a vállalkozás nem választhatja a kata-adóalanyiságot, amelynek adószámát az adóhatóság az adóalanyiság választására irányuló bejelentése évében vagy az azt megelőző 12 hónapban törölte. [Katv. 4. § (3) bekezdés]

 

Köszönjük együttműködésüket és azt, hogy befizetett adójával hozzájárul Eger Megyei Jogú Város működéséhez, fejlődéséhez.

 

Kelt: Eger, 2019. január 22.

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága< Vissza