2019. március 22. | Beáta
Eger.hu

Tájékoztató tartozás átvállalás lehetőségéről

Létrehozva: 2018. február 20.  |  Utoljára frissítve: 2018. február 20.

A vállalkozási szektorban előfordulnak olyan helyzetek, mikor pillanatnyilag fizetésképtelen helyzetben lévő adós önmaga nem, vagy teljes körűen nem tud teljesíteni adófizetési kötelezettségeit, így egy harmadik fél bevonásával tudja csak megoldani adófizetési kötelezettségét.


Az adó megfizetésének szabályait az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 58. §-a tartalmazza. Ennek értelmében az adót az e törvényben vagy más törvényben meghatározott esedékességekor az - főszabály szerint az adóalany - köteles megfizetni, akit arra jogszabály kötelez. A beszedett idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett fizeti meg.

 

Adótartozásnak minősül az esedékességkor meg nem fizetett adó (helyi adó, gépjárműadó, bírság, pótlék stb.).

 

Az adóalanyon kívül - az Art. 59.§ c) pontja felhatalmazása alapján - az adó megfizetésére kötelezett személy lehet az Art. 61. §-ban meghatározott kezességet vállaló és az adótartozást átvállaló a jóváhagyott szerződésben foglalt adó tekintetében, valamint akinek a meg nem fizetett adóért való kezességét törvény írja elő.

 

Az adó megfizetése történhet például úgy, hogy maga az átvállaló teljesít befizetést a jogosult részére, és történhet úgy is, hogy a kötelezettnek bocsátja rendelkezésére a fizetéshez szükséges összeget. (Ez utóbbi esetben nem kell az adóhatóságnak jóváhagynia a szerződést.)

 

Az adó megfizetéséért - a felszámolási eljárás megindításáig - a 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) szerint kezességet lehet vállalni, illetve az adótartozást más átvállalhatja.

 

A kezesség vállalás azt jelenti, hogy a kezes kötelezettséget vállal a jogosulttal szemben, hogyha a kötelezett (adós) nem teljesít, maga fog helyette a jogosultnak (adóhatóság) teljesíteni. A kezesség egy vagy több, fennálló vagy jövőbeli, feltétlen vagy feltételes, meghatározott vagy meghatározható összegű pénzkövetelés biztosítására vállalható.

 

A tartozásátvállalás esetében a kötelezett (adós) és a jogosult (adóhatóság) megállapodik egy harmadik személlyel (átvállaló) abban, hogy az a kötelezettnek a jogosulttal szemben fennálló kötelezettségét átvállalja, a jogosult a szolgáltatást kizárólag az átvállalótól követelheti.

 

Az Art. 61. § (1) bekezdése értelmében az adó megfizetéséért a Ptk. szerint kezességet lehet vállalni, az adótartozást tartozásátvállalóként más átvállalhatja, illetve annak teljesítését tartozáselvállalóként elvállalhatja, amelynek során az adóhatóság követelésének jogcíme nem változik meg.

 

A kezesség vállalása az adóhatóság jóváhagyásával válik érvényessé. Az adóhatóság a jóváhagyást megtagadja, ha az adótartozás megfizetése a kezes, illetve a tartozást átvállaló személyében nem biztosított.

 

Az adótartozás átvállalásról szóló háromoldalú szerződést az adóhatóság abban az esetben írja alá, ha a tartozást átvállaló személyében a tartozás megfizetése biztosított, és az eredetileg kötelezett adózó az átvállalt tartozásért készfizető kezességet vállal. A tartozás az eredeti kötelezett kezességvállalása nélkül egyoldalúan is átvállalható, ha ehhez az átvállalónak különösen méltányolható érdeke fűződik.

 

Ha az adótartozást átvállaló (adó megfizetésére kötelezett személy/szervezezt) az átvállalt tartozást az esedékességig nem fizeti meg, a tartozás a készfizető kezességet vállaló eredetileg kötelezett adózótól (adóalany) külön megfizetésére kötelező határozat nélkül végrehajtható.

 

Tájékoztatjuk, hogy az állammal vagy az önkormányzattal szemben fennálló követelés az adótartozásába nem számítható be.

 

Köszönjük, hogy befizetett adójával hozzájárul Eger Megyei Jogú Város fejlődéséhez!

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága< Vissza