Ugrás a fő tartalomhoz
2022. december 03. | Ferenc

Támogató eljárás a helyi adóztatásban

Létrehozva: 2022. szeptember 27.  |  Utoljára frissítve: 2022. szeptember 27.

Támogató eljárással segíti az adózók kötelezettségeinek - önkéntes és bírság mentes – teljesítését az egri önkormányzati adóhatóság


Az adózók és könyvelőik egyik fontos igénye, hogy az adóhatóságok (állami és az önkormányzati adóhatóság is), amennyiben kockázatot tár fel, ne egyből bírsággal terhelt hiánypótlást és vagy ellenőrzést indítson, hanem az adózókkal kölcsönösen együttműködve, egyfajta szolgáltatásnyújtásként próbálja rávezetni az adózókat az adószabályok helyes értelmezésére és az esetleges adminisztrációs hibák kijavítására, pótlására.

 

Az utóbbi években - köszönhető ez a jogszabályi változásoknak is - adóhatósági szemléletváltás következtében megváltozott az adózók és az adóhatóság közötti kapcsolat hangvétele és minősége. Az adóhatóság szolgáltató adóhatóságként működik és elsődleges célja az adózási morál javítása. Ezt oly módon kívánja adóhatóságunk elérni, hogy segítve a „mulasztó vagy tévedő" adózókat önkéntes jogkövetésre ösztönözzük őket, így eredményesen tudjuk növelni a befolyó helyi adóbevételeket is.

 

Ennek megfelelően az önkormányzati adóhatóság a szakszerűség, a hatékonyság és a költségtakarékosság érdekében úgy szervezi meg a tevékenységét, hogy az adóügyi eljárás a lehető leggyorsabban lezárható legyen, és az adózónak, az eljárás egyéb résztvevőjének és az adóhatóságnak a legkevesebb költséget okozza.

 

2021. és 2022. években több mint 6 ezer olyan eljárást indított az egri önkormányzati adóhatóság ahol jellemzően elmaradt adóbevallást, vagy adatbejelentést kellett pótolnia, javítani az adózóknak.

 

Maga a támogató eljárás egy olyan adóeljárási kapcsolat az adózóval, ahol az adózói önkéntesség érvényesül, vagyis aktív részvétele nem kötelező (ám ajánlott).

 

Az adózók többsége alapvetően jogkövető, adókötelezettségeiket teljesíteni kívánják, de az önkéntes jogkövetés során időnként felmerülhetnek nehézségek, problémák, adminisztrációs hibák, amelyek kiküszöbölésében az önkormányzati adóhatóság segítséget nyújt és teszi ezt mindenfajta szankcionálás nélkül.

 

Az adóhatóság szakmai támogatásával - támogató eljárás keretében - az önkormányzati adóhatóság az adózóval kapcsolatfelvételt kezdeményez, amelynek célja a feltárt hibák, hiányosságok orvoslása, adókötelezettségek pótlására.

 

A támogató eljárás egy értesítés kapcsolatfelvételről elnevezésű felhívással kezdődik. Ebben az önkormányzati adóhatóság tájékoztatást ad és nem kötelező jellegű felhívást közöl arról, hogy álláspontja szerint az adózó például egyes bevallási (HIPA, IFA), vagy adatbejelentési (építményadó) kötelezettséget nem teljesített, kevesebb adót fizetett be az elvártnál, vagy az egyes adatszolgáltatásokkal érkező adatok között, illetve az adózó adóbevallásainak egyes sorai között eltérés, úgynevezett anomália van.

 

Ha a feltárt hiba miatt többlet adóbefizetést kell az adózónak teljesítenie, akkor az adóhatóság tájékoztatója önellenőrzésre (HIPA, IFA) történő felhívást tartalmaz, az eltérés okának megjelölésével.

 

A támogató eljárásban való részvétel önkéntes, az eljárás keretében rendezett jogsértések miatt szankcionálásnak nincs helye, így ilyen téren kvázi költségmentes.

 

Az adózó szabadon dönthetnek abban, hogy elfogadja az önkormányzati adóhatóság álláspontját, vagy sem. Ha úgy látják, hogy az adóhatóságnak igaza van, az adóhatóság által feltárt hibákat önként korrigálhatják. Előnyös ez az eljárás már csak azért is, mert az adózónak semmiféle többletfizetési szankciója (mulasztási bírság, adóbírság stb.) nincs.

 

Ha viszont az adózó nem ért egyet az adóhatóság véleményével, a támogató eljárás eredménytelenül fog zárulni. A következmény itt ellenőrzés elrendelése lehet.

 

Az eljárást az adóhatóság jegyzőkönyvvel zárja le. A jegyzőkönyvben feltünteti a kockázatelemzési eljárásban feltárt hibákat, hiányosságokat, az azok orvoslása érdekében tett intézkedéseket és a támogató eljárás eredményességét vagy eredménytelenségét. A támogató eljárás eredménytelensége esetén az adóhatóság elrendelheti az adózó ellenőrzését.

 

Tájékoztatjuk, hogy a központi és egri helyi adójogszabályokról, önkormányzati adókkal kapcsolatos tájékoztatókról, információkról, elektronikus és papír alapú bevallási és adatbejelentési nyomtatványokról, elektronikusan intézhető ügyekről, beadványokról a https://www.eger.hu/hu/adougyek  elérhetőségen részletesen tájékozódhat. Itt Hírlevélre is fel lehet iratkozni, ez későbbiekben segíthet az információk időben történő megszerzésében.

 

Előre is köszönjük szíves közreműködését.

 

Eger, 2022. szeptember hó

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága< Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!
Fejlesztési projektek