Ugrás a fő tartalomhoz
2022. május 26. | Fülöp
Eger.hu

További adócsökkentések

Létrehozva: 2021. december 15.  |  Utoljára frissítve: 2021. december 15.

Kedden további érdemi adócsökkentésekről döntött az Országgyűlés


2022-től a szociális hozzájárulási adó mértéke 2,5 százalékponttal csökken, és megszűnik a 1,5 százalékos szakképzési hozzájárulás. A kiva kulcsa 1 százalékponttal mérséklődik, és fennmarad a helyi iparűzési adó mértékének maximálása. Adócsomagról döntöttek a képviselők kedden. Keddi ülésnapján 139 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta az Országgyűlés a Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes által beterjesztett, „A minimálbér és a garantált bérminimum 2022. évi emelésével összefüggésben szükséges adóintézkedésekről, valamint egyes más intézkedésekről" címet viselő törvényjavaslatot.

 

Szintén a vállalkozások terheit csökkenti, hogy a kkv-k számára 2022-ben is fennmarad a helyi iparűzési adó mértékének egy százalékban történő maximálása.

 

Eger Megyei Jogú Város iparűzési adóban érintett vállalkozóinak 97%-a lesz, lehet/lehet jogosult mikro, kis- és középvállalkozásoknak járó kedvezmény igénybevételére. Önkormányzatunk a 2021-2022. évek vonatkozásában mintegy 2 milliárd forint helyi iparűzési adóbevételi támogatással számol a KKV felezett iparűzési adója miatt.


A törvényi változás meghosszabbítja a kis- és középvállalkozások kedvezményét a helyi iparűzési adóban, így jövőre is automatikusan jár az alacsonyabb, maximum egy százalékos adómérték az érintetteknek.

 

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet szerint a kormányrendeletben meghatározott mikro-, kis- és középvállalkozás (a továbbiakban: KKV) számára a helyi iparűzési adó mértéke a 2021. adóévben legfeljebb 1 százalék lehet, továbbá ezen vállalkozóknak az egyébként bevallott adóelőleg felét kell megfizetni 2021-ben.

 

A törvényi módosítás KKV-k jövedelem-pozíciójának segítése érdekében ezen, 2021. évben végződő (illetve a naptári évtől eltérő üzleti éves vállalkozók esetén 2021-ben kezdődő) adóévre vonatkozó kedvező szabályokat a 2022-ben végződő adóévben is fenntartja.

 

Tehát, a 2022. évben végződő adóévben a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő, 4 milliárd forintot meg nem haladó árbevételű vagy mérlegfőösszegű vállalkozó esetében a helyi iparűzési adó mértéke a 2022. adóévben legfeljebb 1 százalék lehet, feltéve, hogy ezt az uniós állami támogatási szabályok lehetővé teszik. Ezt az adómérték-szabályt a naptári évtől eltérő üzleti évet választó, KKV-nak számító vállalkozónak a 2022. évben kezdődő adóévben kell alkalmaznia.

 

A csökkentett adómérték hatását – a 2021. évi helyzettel azonos módon – a 2022. évben esedékes előleg-részleteknél is érvényesíteni rendeli. Ezért a 2022-ben esedékes adóelőlegnek (azaz a 2021-ben, az önkormányzati rendelet szerinti adómérték alapulvételével már bevallott 2022. évi első előleg-részletnek és a 2022-ben, a 2021. adóévről szóló bevallásban szintén az önkormányzati adórendelet szerinti mértékkel bevallandó, 2022. évi második előlegrészletnek) csak az 50 százalékát kell megfizetni az eredeti esedékességi időpontokban.

 

A kedvezményezett vállalkozó csökkentett adóelőleget fizet. Ez – főszabály szerint, az esetek többségében – automatikusan, az előleg-mérséklésről a 2021. évben megtett nyilatkozat alapján történik.

 

A KKV kedvezmény igénybevételének továbbra is egyik fontos eleme a KKV fogalmának való pontos megfelelés.

 

Annak a KKV-nek számító vállalkozónak, amelyik 2021. évben nem tett nyilatkozatot az adott székhely, telephely szerinti önkormányzati adóhatósághoz (például azt elmulasztotta vagy időközben létesített telephelyet), lehetősége van arra, hogy a 2022. évi előlegre vonatkozóan tegye azt meg.

 

E nyilatkozatban azt kell rögzíteni, hogy a vállalkozó KKV-nek minősült a 2021. évben vagy a 2022. évben várhatóan (a rendelkezésre álló gazdasági adatok és gazdálkodási körülmények alapján) annak fog minősülni, továbbá vállalni kell, hogy a helyi adótörvény szerinti telephelyének címét bejelenti az állami adóhatóság számára.

 

A nyilatkozatot 2022. február 25-ig kell megtenni és – azonosmód a 2021. évi helyzettel – az állami adó- és vámhatóságon keresztül lehet benyújtani, amely továbbítja azt a vállalkozó székhelye és a vállalkozó állami adó- és vámhatóság által ismert telephelye szerinti önkormányzat számára.

 

A vállalkozónak a 2022. évben, az adott előleg-fizetési időszakban esedékes, bevallott és a 2022. évben az önkormányzati rendelet szerinti adómértékkel bevallandó iparűzési adóelőleg 50 százalékát kell megfizetni, ha:
a) a 2021. április 1-jén hatályos, a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (4)-(6) bekezdése szerint nyilatkozatot tett, feltéve, hogy nincs olyan székhelye, telephelye, amelyet e nyilatkozattételt követően hozott létre,
b) az a) pont szerinti feltételnek meg nem felelő vállalkozó 2022. február 25-ig nyilatkozik a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóságnak arról, hogy
ba) a 2021. évben végződő adóévben mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősült, vagy a 2022. évben várhatóan mikro-, kis és középvállalkozásnak minősül, valamint
bb) – ha azt az Art. 1. melléklet 29. pont 1. alpontja szerint nem tette meg – bejelenti a telephelyének címét.

 

A meg nem fizetendő előlegrészlet összegével az egri önkormányzati adóhatóság a mikro-, kis és középvállalkozás iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

 

Eger, 2021. december 15.

 

Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adóirodája< Vissza
ESBA