2020. április 06. | Vilmos
Eger.hu

Változások a szálláshely-szolgáltatásban

Létrehozva: 2020. január 22.  |  Utoljára frissítve: 2020. január 22.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatója


2019. június 28-án módosult a szálláshely-szolgáltatásra vonatkozó kormányrendelet (1) , mely bevezette a magánszálláshely fogalmát, megkülönböztetve azt az egyéb szálláshely fogalmától.

 

A módosítás alapján egyéb szálláshely-szolgáltatási tevékenységet magánszemélyek és egyéni vállalkozók nem, csak cégek végezhetnek, az általuk kiadott szobák száma maximum 25, az ágyak száma legfeljebb 100 lehet.

 

A magánszemélyek, egyéni vállalkozók magánszálláshely-szolgáltatásként legfeljebb 8 szobát, illetve legfeljebb 16 ágyat adhatnak ki. Az Szja törvény (2) módosításával az eddigi egyéb szálláshely szolgáltatás helyébe a magánszálláshely fogalom került.

 

Az Szja törvény fizető-vendéglátó tevékenységet folytatónak tekinti azt a magánszemélyt, aki – nem egyéni vállalkozóként – a kormányrendelet szerinti magánszálláshely-szolgáltatási tevékenység keretében ad szállást egy adóévben ugyanannak a személynek legfeljebb 90 napra (3).

 

Nem változott azonban az, hogy fizető-vendéglátó tevékenységet folytató magánszemély adóévenként az adóév egészére tételes átalányadózást akkor választhat, ha a tevékenységet a tulajdonában vagy haszonélvezetében lévő legfeljebb három – nem szálláshely-szolgáltatás rendeltetésű – lakásban vagy üdülőben folytatja.

 

Magánszálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentésekor a 'T101-es számú nyomtatványon 2019. november 1-jét követően az 552014 ÖVTJ kódot (4) kell feltüntetni.

 

Tájékoztatjuk arról is, hogy a változásokról folyamatosan frissülő információkat a város honlapján találhatnak az érdeklődők! https://www.eger.hu/hu/adougyek . E-önkormányzati hivatali portálon elérhető szolgáltatásokról bővebben honlapunkon is olvashatnak!

 

(1.) A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet).

(2.) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 17. pont, 17-18. §, 57/A. §.
(3.) Szja tv. 57/A. § (1) bekezdés.
(4.) Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet

 

Eger, 2020. január hó.


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága

 

 < Vissza