Ugrás a fő tartalomhoz
2024. július 23. | Lenke

Vendégéjszaka számok alakulása 2010-2014

Létrehozva: 2015. április 24.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02. eger 

Tájékoztatás a vendégéjszakák (vendégszám) alakulásáról és a bevallott és beszedett idegenforgalmi adó összegekről (2010-2014. évek)


Vendégéjszaka számok alakulása az önkormányzati adóhatóság nyilvántartásában lévő adatok alapján
(2010-2014. évek)

 

BEVALLOTT ÖSSZES VENDÉGÉJSZAKA SZÁM

 

 

  

 

 

 BEVALLOTT ADÓKÖTELES VENDÉGÉJSZAKA SZÁM

 

 

 

 

 

*A Hatv. alapján IFA adókötelezettség alól  mentes: a 18. életévét be nem töltött magánszemély; a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély; a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Hatv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója; az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát - kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából - eltöltő egyházi személy.

 

BEVALLOTT ÉS BESZEDETT IFA ÖSSZEGE

 

 

 

 

 

 

Adó mértékének alakulása:

2010. év  360 Ft/vendégéjszaka, 2011. év  380 Ft/vendégéjszaka, 2012. év  400 Ft/vendégéjszaka, 2013. év  450 Ft/vendégéjszaka, 2014. év  450 Ft/vendégéjszaka,

2015. év  450 Ft/vendégéjszaka.   

 

Eger, 2015.április 23.

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága< Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!