Ugrás a fő tartalomhoz
2024. július 23. | Lenke

A 2014. június 26-i közgyűlés anyaga

Létrehozva: 2014. június 20.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02. eger 

Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


Rendelettervezet

 

1./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletének valamint a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 22/2014. (V.23.) önkormányzati rendeletének módosítására, valamint a Szépasszonyvölgy, Disznófő soron található pince előkertek és pincetetők elidegenítéséről szóló határozatok módosítására
(egy fordulóban tárgyalt, minősített szavazattöbbség)

 • Sós István alpolgármester

 

2./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosítására
(egy fordulóban tárgyalt, minősített szavazattöbbség)

Meghívott:
Korsós Lajosné vagyonkezelő
divízióvezető EVAT Zrt

 • Habis László polgármester

 

3./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a közterületen elhelyezett képfelvevőkről szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
(egy fordulóban tárgyalt, minősített szavazattöbbség)

 • Ficzere György tanácsnok

 

4./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet – tervezete az útépítési és közművesítési hozzájárulásról, valamint az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 1/2004. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosítása kapcsán, továbbá rendelet-tervezet az ingatlanfejlesztésben érdekeltek kezdeményezésére készülő szabályozási tervek készítéséről, módosításáról és igénybevételhez kapcsolódó településrendezési szerződésről
(egy fordulóban tárgyalt, minősített szavazattöbbség)

 • Ficzere György tanácsnok

 

5./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet–tervezete a 27/2008.(VI. 27.) számú rendelettel jóváhagyott Helyi Városrendezési és Építési Szabályzatának és annak mellékleteit képző szabályozási terveinek módosításáról. Hibajavítás, rajzi korrekció a városra vonatkozóan
(I. forduló, egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Wolf Beáta tervező

 • Ficzere György tanácsnok

 

6./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 37/2009 (VIII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról, és előterjesztés az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel történő közszolgáltatási szerződés megkötéséről
(I. forduló, egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Jakab Zoltán ügyvezető
Városgondozás Eger Kft

 • Sós István alpolgármester

 

Előterjesztés

 

7./ Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft. 2014. évi üzleti tervének I. negyedéves teljesüléséről, az ügyvezető 2014. évi prémiumfeladatáról, valamint az inert feldolgozó telep és a hozzá tartozó eszközök apportjáról
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Jakab Zoltán ügyvezető
Huszár Katalin gazdasági igazgatóhelyettes
Városgondozás Eger Kft

 • Sós István alpolgármester

 

8./ Előterjesztés az Egri TISZK Nonprofit Kft. 2013. évi közhasznú támogatás elszámolásáról és a 2014. évi üzleti terv I. negyedéves teljesüléséről
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Takács Zoltán ügyvezető
Egri Térségi Integrált Szakképző Központ

 • Sós István alpolgármester

 

9./ Előterjesztés a 104/2014. (III. 27.) számú közgyűlési határozat módosításáról
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Takács Zoltán ügyvezető
Egri Térségi Integrált Szakképző Központ

 • Habis László polgármester

 

10./ Előterjesztés az Agria-Humán Kft. ügyvezetőjének 2014. évi prémiumfeladatáról
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Fazekas László Albert ügyvezető
Agria-Humán Kft.

 • Sós István alpolgármester

 

11./ Előterjesztés a Média Eger Nonprofit Kft. 2013. évi közhasznú támogatás elszámolásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Zayné Antal Anett ügyvezető
Média Eger Nonprofit Kft

 • Sós István alpolgármester

 

12./ Előterjesztés az Eger Városi Turisztikai Kft. 2013. évi támogatás elszámolásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Hegedűsné Majnár Márta ügyvezető
Eger Városi Turisztikai Kft.

 • Sós István alpolgármester

 

13./ Előterjesztés Javadalmazási szabályzat módosításáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Sós István alpolgármester

 

14./ Előterjesztés a 2013. évi pénzmaradvány 2014. évi számviteli szabályozás szerinti felülvizsgálatára
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

15./ Előterjesztés kötelezettség vállalásra Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének terhére
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

16./ Előterjesztés az Önkormányzat és intézményei előirányzatainak módosításra
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

17./ Előterjesztés az Egri Városfejlesztési Kft. alapító okiratának módosításáról
(minősített szavazattöbbség)

Meghívott:
Dr. Kurucz András ügyvezető
Egri Városfejlesztési Kft

 • Habis László polgármester

 

18./ Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójának államigazgatási eljárásra bocsátásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Dr. Gordos Tamás programiroda vezető
Pro Régió Ügynökség

 • Habis László polgármester

 

19./ Előterjesztés az Egri Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának módosításáról
(minősített szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

20./ Előterjesztés az egri vízilabda sport támogatására, és sportegyesületek részére sportcélú támogatás nyújtására
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

21./ Előterjesztés a Gárdonyi kert 5. szám alatti ingatlan közcélú adományozására vonatkozó határozat módosításáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

22./ Előterjesztés a Rákóczi Szövetség működési célú támogatásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

23./ Előterjesztés az S.O.S. Vox Humana Telefonszolgálat Alapítvány működési célú támogatásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

24./ Előterjesztés a Kertész u. 3. sz. alatti ingatlan felújításának bérleti díjba történő beszámításáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

25./ Előterjesztés az Eger, 0844 hrsz-ú külterületi út vis maior pályázat benyújtására
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

26./ Előterjesztés a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermekek ingyenes nyári étkeztetéséről
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

27./ Előterjesztés az egri 9435 helyrajzi számú, „kivett vízmű” megnevezésű ingatlan megvásárlásával kapcsolatos közgyűlési határozat módosításáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

28./ Előterjesztés egyes önkormányzati fenntartású intézmények alapító okiratának módosítására
(minősített szavazattöbbség)

 • Dr. Kovács Luca jegyző

 

29./ Előterjesztés a Teke sport támogatásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Rázsi Botond alpolgármester

 

30./ Előterjesztés tornaterem használatának biztosításáról a Waldorf iskola részére
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Rázsi Botond alpolgármester

 

31./ Előterjesztés a volt EGAL és EgriX ingatlanokkal kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás meghozataláról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Rázsi Botond alpolgármester

 

32./ Előterjesztés "Eger Város Stratégiája a Drogprobléma Kezelésére" elnevezésű helyi drogellenes stratégia elfogadására
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Dr. Czövek Andrea elnök
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

 • Rázsi Botond alpolgármester

 

33./ Előterjesztés a 36/2014. (I. 30.) számú, 0434/72 hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó közgyűlési határozat módosításáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Csathó Csaba tanácsnok

 

34./ Előterjesztés az egri 1309/A/149 hrsz.-ú ingatlan (Eger, Cifrakapu u. 47.) kedvezményes használatba adására
(egyszerű szavazattöbbség)

Meghívott:
Korsós Lajosné vagyonkezelő divízióvezető
EVAT Zrt.

 • Csathó Csaba tanácsnok

 

35./ Előterjesztés az egri 0937/23, 0937/24, 0937/25 hrsz-ú külterületi ingatlanok belterületbe vonásáról és annak kapcsán Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2004.(I. 30.) önkormányzati rendelete alapján fizetendő egyszeri összeg mértékéről
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Ficzere György tanácsnok

 

36./ Javaslat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2014. év III. negyedévi feladattervére, valamint a 2014. év IV. negyedévi feladatterv—tervezetére
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

37./ Előterjesztés a 2014. II. negyedévben lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Dr. Kovács Luca jegyző

 

Tájékoztató

 

38./ Tájékoztató a 2014. május havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzatok módosításáról

 • Habis László polgármester

 

39./ Tájékoztató Eger város intézményeinek 2014. 07. 01. – 2016. 10. 01. időszakra vonatkozó földgáz energia beszerzésének eredményéről

 • Habis László polgármester

 

40./ Tájékoztató Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról szóló 28/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelet I. Függeléke adattartalmának változásáról

 • Habis László polgármester

 

41./ Tájékoztató a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2013. évi tevékenységéről
Meghívott:
Dr. Czövek Andrea elnök
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

 • Rázsi Botond alpolgármester

 

42./ Tájékozató az Egri Értéktár Bizottság féléves munkájáról

 • Rázsi Botond alpolgármester

 

Zárt ülésre javasolt

 

Előterjesztés

 

43./ Előterjesztés az Eger, Cifrakapu-Tetemvár utcák csomópontjában elhelyezkedő 1396/1 hrsz –ú ingatlan megvásárlásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Csathó Csaba tanácsnok

 

44./ Előterjesztés az Eger, Kallómalom u. 12. fsz. 2. szám alatt található önkormányzat tulajdonát képező lakás értékesítéséről
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

45./ Előterjesztés a Katona téren és a Mátyás király úton található lakás ingatlanok cseréjéről
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Csathó Csaba tanácsnok

 

Zárt ülés

 

Személyi ügy

 

46./ Előterjesztés kitüntetések, elismerések adományozására
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

47./ Előterjesztés az Egri Média Centrum Alapítvány kuratóriumának tagjaira teendő javaslatról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 

Előterjesztés

 

48./ Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft. ügyvezetőjének munkaszerződés módosításáról
(egyszerű szavazattöbbség)
Meghívott:
Jakab Zoltán ügyvezető
Városgondozás Eger Kft.

 • Csákvári Antal tanácsnok

 

49./ Előterjesztés helyi lakáscélú támogatások odaítélésére
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Csákvári Antal tanácsnok

 

50./ Előterjesztés lakásigénylési névjegyzék jóváhagyásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Csákvári Antal tanácsnok

 

51./ Előterjesztés garzonházi lakások bérbevételére jogosultak jegyzékének jóváhagyásáról
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Csákvári Antal tanácsnok

 

52./ Előterjesztés elutasított szociális támogatások ellen benyújtott fellebbezésekről
(egyszerű szavazattöbbség)

 • Habis László polgármester

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!