Ugrás a fő tartalomhoz
2024. július 18. | Frigyes

A 2016. december 22-i közgyűlés anyaga

Létrehozva: 2016. december 16.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02. eger 

Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


2016. december 22-én 9:00 órakor a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján közgyűlés lesz. Az ülés helye: Eger Város Polgármesteri Hivatal Díszterme, Eger, Dobó tér 2. I. emelet.

 

Rendelettervezet
1./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet és annak mellékleteit képező szabályozási terveinek módosításáról, valamint javaslat a Településszerkezeti Tervről szóló 279/2004.(VI.24.) közgyűlési határozat módosítására – a város több részterületére vonatkozó egyedi kérelmekre indított módosítások kapcsán
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Wolf Beáta tervező településtervező
Gyarmati Csaba tervező ATLANT-TERV Bt. 
Tamók István Diamit Kft. 
Mlinkó Attila Ledora Plusz Kft. 
Szabó Béla 
Tóth Ferenc Egri Borvár Bortermelő Kft. 
Hervai Zsolt Agria Market Kft. 

 

2./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról és Lajosváros-nyugat városrész szabályozási tervéről, valamint határozati javaslat a Településszerkezeti Tervről szóló 279/2004.(VI.24.) határozat módosításáról
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

Meghívott:
S. Vasi Ildikó tervező

 

3./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az Eger Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet és annak mellékleteit képező szabályozási terveinek módosításáról, valamint javaslat a Településszerkezeti Tervről szóló 279/2004.(VI.24.) közgyűlési határozat módosítására a déli gazdasági területek fejlesztései kapcsán
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

Meghívott:
Wolf Beáta tervező településtervező

 

4./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az egyes helyi adórendeletek módosításáról
Dr. Kovács Luca jegyző

 

5./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodásáról
Habis László polgármester

 

Előterjesztés
6./Eger Integrált Területi Programjának kiegészítéséről
Habis László polgármester

 

7./Előterjesztés az Egri Városfejlesztési Kft. 2016. évi működési célú támogatásáról szóló megállapodásról
Habis László polgármester

Meghívott:
Kontra Anna mb. könyvelő Akantusz Kft.
Dr. Kurucz András ügyvezető Egri Városfejlesztési Kft.

 

8./Előterjesztés pszichiátriai betegek nappali intézményének kialakításáról
Habis László polgármester

 

9./Előterjesztés a Kertész utcat 100.sz. alatti 6350 hrsz-ú ingatlan, valamint a Tittel Pál utca 6359 hrsz-ú „kivett közút” ingatlan telekhatár rendezéséről a tervezett új óvodához kapcsolódóan
Habis László polgármester

 

10./Előterjesztés az Építési-bontási (inert) hulladék-feldolgozó rendszer üzemeltetéséről szóló közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetési díj elengedéséről és javaslat további tulajdonosi intézkedésekre
Habis László polgármester

Meghívott:
Dr. Turcsányi Dániel vezérigazgató EVAT Zrt.
Csirke Józsefné Gazdasági divízióvezető EVAT Zrt. EVAT Zrt.
Jakab Zoltán ügyvezető igazgató, Városgondozás Eger Kft.

 

11./Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft., valamint az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetői beosztásának betöltéséről szóló pályázatok kiírásáról
Habis László polgármester

Meghívott:
Dr. Turcsányi Dániel vezérigazgató EVAT Zrt.

 

12./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Egri Szakképzési Centrum közötti szerződésekkel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről
Habis László polgármester

 

13./Előterjesztés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár gazdasági szervezetének átalakításáról
Habis László polgármester

Meghívott:
Berecz Mátyás Dobó István Vármúzeum igazgató
Bodnár Gábor EKVI igazgató
Tőzsér Istvánné Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár igazgató

 

14./Előterjesztés az önkormányzat és önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására
Habis László polgármester

 

15./Előterjesztés a műjégpálya belépőjegy hozzájárulásról a diáksport támogatására
Habis László polgármester

 

16./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2017. évi I. negyedévi feladattervéről, valamint a 2017. évi II. negyedévi feladatterv-tervezetéről
Habis László polgármester

 

17./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei és Polgármesteri Hivatala 2016. évi ellenőrzési tervének 2. számú módosítására
Dr. Kovács Luca jegyző

 

18./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei és Polgármesteri Hivatala 2017. évi ellenőrzési tervének megállapítására
Dr. Kovács Luca jegyző

 

19./Előterjesztés közterület (Bajcsy- tömbbelső) elnevezésére
Dr. Kovács Luca jegyző

 

20./Előterjesztés a 2016. IV.. negyedévben lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Dr. Kovács Luca jegyző

 

Tájékoztató
21./Tájékoztató a Közterület-felügyelet tevékenységéről
Dr. Kovács Luca jegyző

 

22./Tájékoztató az Egri Értéktár Bizottság 2016. évi második félévi munkájáról
Bátori István tanácsnok

Meghívott:
Ágoston Ottóné Egri Városszépítő Egyesület Elnökségi tagja

 

23./Tájékoztató a 2016. október havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzatok módosításáról
Habis László polgármester

 

24./Tájékoztató a 2016. november havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzatok módosításáról
Habis László polgármester

 

Zárt ülés
Előterjesztés
25./Előterjesztés települési támogatások elutasítása ellen benyújtott fellebbezésekről
Habis László polgármester

 

26./Előterjesztés a kultúra napi kitüntetések, elismerések adományozására
Habis László polgármester

 

27./Előterjesztés az Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvételre jelentkező egri tanuló támogatására
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!