Ugrás a fő tartalomhoz
2024. július 22. | Magdolna

A 2017. augusztus 31-i közgyűlés anyaga

Létrehozva: 2017. augusztus 25.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02. eger 

Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


2017. augusztus 31-én 9:00 órakor a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján közgyűlés lesz.

Az ülés helye: Eger Város Polgármesteri Hivatal Díszterme, Eger, Dobó tér 2. I. emelet.

 

Személyi ügy
1./Előterjesztés a Heves Megyei Vállalkozás és Területfejlesztési Alapítvány kuratóriumi tagságának változásáról.
Habis László polgármester

 

Rendelettervezet
2./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról szóló 28/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosítására
Habis László polgármester

 

3./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete a helyi kitüntetések, díjak, elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló 38/2011. (X. 28) önkormányzati rendelet módosításáról
Habis László polgármester

 

4./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet és annak mellékleteit képező szabályozási terveinek módosításáról, valamint javaslat a Településszerkezeti Tervről szóló 279/2004.(VI.24.) közgyűlési határozat módosítására – egyedi kérelmekre indított módosítások a város több részterületére vonatkozóan
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

Meghívottak:
Magyari Zsolt 
Wolf Beáta tervező településtervező
Maka Attila 
Dr. Várvölgyi Tamás 
Rajna Márton RENK-Épvill Kft. 
Udvari Alicja 
Bernáth Istvánné Aquila Ingatlan Kft. 
Domán András 
Bernáth János Agriabau Kft.  

5./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szent Miklós városrész Helyi Építési Szabályzatáról szóló 28/2000.(V.18.) önkormányzati rendelet módosításáról – a Kisasszony u. 1. sz. alatti 4724 helyrajzi számú ingatlan építési övezeti átsorolása kapcsán
Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

Meghívottak:
Wolf Beáta tervező településtervező
Dr. Kurucz András ügyvezető Egri Városfejlesztési Kft.

 

Előterjesztés
6./Előterjesztés az Egri Termál- és Strandfürdővel kapcsolatos tulajdonosi döntésekről
Habis László polgármester

Meghívottak:
Lugosi Dénes ügyvezető, Eger Termál Kft.
Kis-Tóth Roland vezérigazgató, EVAT Zrt.

 

7./Előterjesztés az Uránia Mozi felújításának költségviseléséről
Habis László polgármester

Meghívottak:
Berényi Tamás ügyvezető, Agria Film Kft.
Kis-Tóth Roland vezérigazgató, EVAT Zrt.

 

8./Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft.-vel kapcsolatos döntésekről
Habis László polgármester

Meghívottak:
Forgó János ügyvezető Városgondozás Eger Kft.
Kis-Tóth Roland vezérigazgató, EVAT Zrt.

 

9./Előterjesztés a Bródy Sándor Könyvtár 2018. évi kötelezettségvállalásának engedélyezéséről
Habis László polgármester

Meghívott:
Tőzsér Istvánné Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár igazgató

 

10./Előterjesztés az önkormányzati intézmények és az önkormányzat előirányzatainak módosítására
Habis László polgármester

 

11./Előterjesztés a közterületek reklámcélú hasznosítására vonatkozó szerződés felülvizsgálatáról
Habis László polgármester

 

12./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról
Habis László polgármester

 

13./Előterjesztés önkormányzati bérlakásokra vonatkozó bérlőkijelölési jog biztosításáról
Habis László polgármester

 

14./Előterjesztés a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján végzett 2016. évi feladatokról
Martonné Adler Ildikó alpolgármester

Meghívott:
Tóth Helga igazgató Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság

 

15./Előterjesztés a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság alapító okiratának módosítására
Dr. Kovács Luca jegyző

Meghívott:
Tóth Helga igazgató Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság

 

16./Előterjesztés Lenkey János mellszobor állításáról és közterület elnevezéséről
Dr. Kovács Luca jegyző

 

Tájékoztató
17./Tájékoztató a 2017. június havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításáról
Habis László polgármester

 

18./Tájékoztató a Városgazdálkodási Bizottság és a Polgármester saját hatáskörben hozott döntéseinek 2017. év II. negyedévében történő végrehajtásáról
Habis László polgármester
Orosz Lászlóné tanácsnok

Meghívott:
Korsós Lajosné vagyonkezelő divízióvezető EVAT Zrt.

 

1. sürgősségi előterjesztés a 294/2017 (VII.06) számú közgyűlési határozat módosítására az Eger, Mekcsey u. alatti pinceomlás további károsodás miatti vis maior pályázat benyújtására

Kovács-Csatlós Tamás tanácsnok

 

Zárt ülés


Előterjesztés
19./Előterjesztés az egri 0700/1 hrsz-ú külterületi önkormányzati ingatlan 3.316 m2 nagyságú területrészének értékesítéséről
Habis László polgármester

 

20./Előterjesztés az egri 6113/1 hrsz-ú ingatlan (Eger, Kertész út 33.) egy részének elidegenítéséről
Orosz Lászlóné tanácsnok

Meghívott:
Kovács Imre ügyvezető, FK Invest Befektető Kft.

 

21./Előterjesztés „Pro Agria” szakmai díj adományozásáról (VSZCSB, VIB, KGY)
Habis László polgármester

 

22./Előterjesztés sportkitüntetések adományozására
Habis László polgármester

 

23./Előterjesztés köztemetés költségének megtérítése ellen és a települési támogatások elutasítása ellen benyújtott fellebbezésekről
Habis László polgármester

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!