Ugrás a fő tartalomhoz
2024. július 18. | Frigyes

A 2023. június 22-I KÖZGYŰLÉS ANYAGA

Létrehozva: 2023. június 16.  |  Utoljára frissítve: 2023. november 24.

Közzétételi egység: döntéshozatal, ülések


2023. június 22-én 9:00 órakor a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján

összehívott Közgyűlés

Az ülés helye: Eger Város Polgármesteri Hivatal Díszterme, Eger, Dobó tér 2. I. emelet.


1./Előterjesztés az Egri Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolójáról Eger Megyei Jogú Város 2022. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és feladatokról
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívottak:
Kovács József r. ezredes, kapitányságvezető
Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes
Dr. Jencsik József r. alezredes, a Közrendvédelmi Osztály

 

Rendelettervezet
2./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló 39/2001. (X. 19.) rendelet módosítására (VKISZB,VPÜB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

3./Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete ezüst hársfa helyi jelentőségű védett természeti emlékké nyilvánításáról
Dr. Bánhidy Péter jegyző

Meghívottak:
Ferenczy Tamás főkertész
Dr. Daragó Eszter kérelmező

 

4./Eger Megyei jogú Város önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete Eger Helyi Építési Szabályazatáról szóló 4/2016.(II.26.) önkormányzati rendeletének és annak mellékleteit képző Szabályozási Terveinek módosításáról, valamint javaslat a Településszerkezeti Tervről szóló 279/2004.(VI.24.) közgyűlési határozat módosításáról egyedi kérelemek, önkormányzati érdekek hibajavítások kapcsán ( 2022-2023) (I.forduló VUKKB, KGY)
Komlósi Csaba képviselő

Meghívott:
Vojnits Csaba Ferenc - településtervező Urbanitás Kft.

 


5./Előterjesztés az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. és a Cégcsoport 2022. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról, továbbá az EVAT Zrt. Felügyelő Bizottságának 2022. évi beszámolójáról és 2023. évi munkatervéről
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívottak:
Bacsa Jánosné ügyvezető, Agria Humán Kh. Np. Kft.
Egri Városfejlesztési Kft. képviselője
Kereki Gergely ügyvezető Media Eger Np. Kh. Kft.
Berényi Tamás ügyvezető, Agria Film Kft.
Takács Zoltán ügyvezető, Egri TISZK Kft. Egri TISZK Kh. Np. Kft.
Nagy Mihály ügyvezető, Egri Hulladékgazdálkodási Np.Kft Eger Hulladékgazdálkodási Np. Kft.
Vitéz Zsolt könyvvizsgáló VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
File Sándor Pál igazgatóság elnöke, EVAT Zrt.
Molnár László ügyvezető Eger Termál Kft. Arnaut Pasa Fürdője Kft.
Cseh Gábor könyvvizsgáló , Tisza-Audit Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Könyvelő Bt.
Városgondozás Eger Kft. képviselője Külső meghívott
Szűcs Tamás vezérigazgató, EVAT Zrt.
Zay Ferencné könyvvizsgáló
Juhász Géza ügyvezető, Eger és Körzete Hulladékkezelő és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

 

LEVÉVE A NAPIRENDRŐL 

6./ Előterjesztés az EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. 2022. évi összevont (konszolidált) beszámolójáról (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívottak:
Vitéz Zsolt könyvvizsgáló VVA Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
File Sándor Pál igazgatóság elnöke, EVAT Zrt.
Szűcs Tamás vezérigazgató, EVAT Zrt.

 

7./Előterjesztés a MÉDIA EGER Nonprofit Közhasznú Szolgáltató Kft. 2022. évi reklám-rendszergazda feladatok ellátásáról készült beszámolójáról, valamint a 2022. évi díj megállapításáról
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Kereki Gergely ügyvezető Media Eger Kft.

 

8./Előterjesztés Eger MJV településrendezési eszközeinek módosításáról a munkafolyamat megindításához szükséges döntés meghozataláról a 87. számú Füzesabony- Eger - Felnémet vasúti vonalszakasz fejlesztése kapcsán (VUKKB, KGY)
Komlósi Csaba képviselő

Meghívottak:
Heinrich László Norbert projektiroda - vezető
Perjés Tamás ügyvezető TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft
Kovács Ambrus Dániel ügyvezető Kontúr Csoport Tervező Építtető, Kivitelező Kereskedelmi Kft.
Farkas László ügyvezető, Értékterv Kft.
Kikina Artúr vasútfejlesztési igazgató, Nemzeti Infrastruktúra fejlesztő Zrt.

 

 

9./Előterjesztés a 2022. sportcélú támogatások elszámolásáról (VPÜB, KGY
Mirkóczki Ádám polgármester

 

10./Előterjesztés a védőnői alapellátási feladatok átadásáról a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet részére (VGB, VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívottak:
Dr. Vácity József Főigazgató Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
Kovácsné Daruháti Judit ügyvezető, KEVIKO Prevenció Kft.

 

11./Előterjesztés az önkormányzati fenntartású óvodák 2023/2024. nevelési évének indításához szükséges fenntartói döntésekről (VKISZB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Bocsiné Percze Andrea óvodavezető, Egri Kertvárosi Óvoda
Gál Judit Benedek Elek Óvoda- óvodavezető
Nagy Katalin óvodavezető

 

12./Előterjesztés intézmények étkezési térítési díjainak és eladási árainak 2023. évi módosításáról (VPÜB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

13./Előterjesztés az „Eger Rallye 2023” támogatásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

14./Előterjesztés a Katona téri Parkolóház helyzetének rendezéséről szóló 262/2023. (V.16.) közgyűlési határozat újratárgyalására az Mötv. 68. § (1) bek. alapján
Mirkóczki Ádám polgármester

 

15./Előterjesztés a Márai Aktív Turisztikai Látógatóközpont üzemeltetését érintő szerződési ügyletekről szóló 265/2023. (V.16.) közgyűlési határozat újratárgyalására az Mötv. 68. § (1) bek. alapján
Mirkóczki Ádám polgármester

 

 

16./Előterjesztés a Felsőváros Ünnepe rendezvény támogatásáról (VKISZB, VPÜB, KGY)
Minczér Gábor alpolgármester

 

17./Előterjesztés ingatlanok elidegenítéséről (VGB, VPÜB, KGY)

Mirkóczki Ádám polgármester

 

18./Előterjesztés az önkormányzat és az önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására
Mirkóczki Ádám polgármester

 

19./Előterjesztés költségvetési forrás biztosítására a Gárdonyi Géza Színház részére
Orosz Lászlóné képviselő

Meghívott:
Blaskó Balázs Gárdonyi Géza Színház igazgató

 

20./Előterjesztés a Zeneoktatásért Alapítvány támogatásáról (KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

21./Előterjesztés az Alapítvány a Komplex Kultúrakutatásért Alapítvány által bérelt Kepes Intézetről való döntésről (VKISZB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

LEVÉVE A NAPIRENDRŐL 

22./Előterjesztés önkormányzati bérlakásokra vonatkozó bérlőkijelölési jog meghosszabbításáról (VKISZB, KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

23./Előterjesztés a déli iparterület kármentesítésének utómonitoringjáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

24./Előterjesztés elektromos roller megosztó szolgáltatásról (VUKB, KGY)

Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:
Vilii Fly Magyarország Kft. ügyvezetője, Gittinger Dániel

 

25./Előterjesztés zártkerti ingatlanok rekreációs célú értékesítésre történő kijelöléséről (VGB, VPÜB, KGY)
Sós Tamás

 

26./Előterjesztés a 305/2023 (V.25) közgyűlési határozat módosítására
Orosz Lászlóné képviselő

 

27./Előterjesztés a Szépasszonyvölgy üzemeltetését ellenőrző tanácsnok beszámolójáról
Császár Zoltán tanácsnok

 

28./Előterjesztés intézményi ügyeket felügyelő tanácsnok beszámolójáról

Földvári Győző tanácsnok

 

29./Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2023. III. negyedévi feladattervéről, valamint a 2023. IV. negyedévi feladatterv-tervezetéről
Mirkóczki Ádám polgármester

 

30./Előterjesztés a 2023. II. negyedévben lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról (VPÜB, KGY)
Dr. Bánhidy Péter jegyző

 

Tájékoztató
31./Tájékoztató a közgyűlés két ülése között történt fontosabb eseményekről
Mirkóczki Ádám polgármester

 

LEVÉVE A NAPIRENDRŐL 

32./Tájékoztató a 2021-2027 fejlesztési ciklus előkészítéséről, illetve a folyamatban lévő projektek előrehaladásáról (VUKKB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

Sürgősségi előterjesztés a Városgondozás Eger Kft.-vel kapcsolatban hozott 67/2023. (II. 14.) közgyűlési határozat újra tárgyalására az Mötv. 68. § (1) bekezdése alapján

Mirkóczki Ádám polgármester

 

Sürgősségi előterjesztés az EVAT Zrt alapszabályának módosításáról, valamint az Igazgatóság ügyrendjének elfogadásáról

Orosz Lászlóné képviselő 

 

Sürgősségi előterjesztés az EVAT Zrt.-t érintő tulajdonosi döntésről

Orosz Lászlóné képviselő

 

Zárt Ülés

 

Személyi ügy
33./Előterjesztés kitüntetések, elismerések adományozására (VKISZB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 

Előterjesztés
34./Előterjesztés a polgármester 1566-113/2023. iktatószámú határozata helybenhagyásáról
Mirkóczki Ádám polgármester

 

35./Előterjesztés garzonházi lakások bérbevételére jogosultak jegyzékének jóváhagyásáról (VKISZB, KGY)
Mirkóczki Zita

 

36./Előterjesztés települési támogatások elutasítása ellen benyújtott fellebbezésekről (VKISZB,KGY)
Mirkóczki Ádám polgármester

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!