2021. november 30. | András
Eger.hu
Elkezdődött az Eger Advent
Elkezdődött az Eger Advent
A hétvégén elkezdődött a város...
Adventi gyertyagyújtás
Adventi gyertyagyújtás
Adventi gyertyagyújtást szervezett a Mi...
Sikeres volt az első oltási akcióhét
Sikeres volt az első oltási akcióhét
Sikeresnek értékeli a november 22-től...
Átadták a területi Prima díjakat
Átadták a területi Prima díjakat
Egerszalókon adta át az idei területi...
Ügyfélhívó rendszert telepítettek
Ügyfélhívó rendszert telepítettek
Beléptető rendszert építettek ki a...
Lezárult a Közművelődési Foglalkoztatási
Lezárult a Közművelődési...
Véget ért a Nemzeti Művelődési Intézet...
A hit és az ész dialógusáról tartottak előadást
A hit és az ész dialógusáról...
„A hit és az ész dialógusa” címmel...
Országos csúcs, olimpia, sikeres egri úszók
Országos csúcs, olimpia, sikeres egri...
Hamarosan lezárul az év az egri úszók...
Hónapokon át üzleteltek a hamis oltási igazolásokkal
Hónapokon át üzleteltek a hamis...
A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság...
Közgyűlés: 18 napirend kapcsán született döntés
Közgyűlés: 18 napirend kapcsán...
Az új drogstratégiáról, a...
Hét neves művész munkássága látható
Hét neves művész munkássága...
Inverziók címmel nyílt kiállítás a...
Régészeti kutatóbázist adtak át Tiszafüreden
Régészeti kutatóbázist adtak át...
A tiszafüredi Kiss Pál Múzeum új...
Lakossági napelempályázat
Lakossági napelempályázat
December 20-tól jelentkezhet a lakosság a...
Helyi szervezetet alapít a Természettudományi Társulat
Helyi szervezetet alapít a...
Együttműködési megállapodást kötött...
Kézilabda: Eszterházy SC – Csepel DSE 26-20
Kézilabda: Eszterházy SC – Csepel...
Győzött az Eszterházy SC NB I/B-és női...
Kormánytisztviselők szedték a szemetet
Kormánytisztviselők szedték a...
Javában zajlanak az Európai...
Karácsonyi adománygyűjtés indul
Karácsonyi adománygyűjtés indul
Hamarosan kezdődik a Magyar Máltai...
Társasházak napja
Társasházak napja
A követendő tűzmegelőzési szabályokra...
Lezárult a Komplex Alapprogram
Lezárult a Komplex Alapprogram
A Komplex Alapprogram zárókonferenciáját...
Kikapott a Debrecen második együttesétől az Eger SE
Kikapott a Debrecen második...
Tizenkettedik vereségét szerezte meg az...
Oltási akcióhetet tartanak a hazai kórházakban
Oltási akcióhetet tartanak a hazai...
November 22. és 28. között regisztráció...
Fedeles Fogathajtó Versenyt rendeztek
Fedeles Fogathajtó Versenyt rendeztek
Ismét nagyszabású megmérettetésnek...
Szombaton startol az Eger Advent
Szombaton startol az Eger Advent
Az Eger Advent a város legnagyobb, legtöbb...
Legyártotta az 500 ezredik váltót a ZF-Hungária
Legyártotta az 500 ezredik váltót a...
Elkészült az 500 ezredik nyolcsebességes...
NB I.: SBS-Eger – Telekom Veszprém 28-36
NB I.: SBS-Eger – Telekom Veszprém...
Kikapott az SBS-Eger NB I-es férfi...
Zenés irodalmi estre várták az érdeklődőket
Zenés irodalmi estre várták az...
Versekben és zenében tündöklő Erdély....
Kortárs bábművészeti napoknak
Kortárs bábművészeti napoknak
Pados mesék, Moll tündér álma, Casanova....
Kékbe öltözött a városháza
Kékbe öltözött a városháza
A gyermekek világnapján, azaz szombaton...
Erzsébet napi ünnepséget tartottak a Szilágyiban
Erzsébet napi ünnepséget tartottak a...
A nevelésnek van egy igen jó módszere:...

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Létrehozva: 2021. március 18.  |  Utoljára frissítve: 2021. március 18.

a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár magasabb vezetői megbízásnak minősülő igazgatói munkaköre betöltésére


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata - a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet (továbbiakban EMMI rendelet)foglaltak alapján – pályázatot hirdet a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár igazgató (magasabb vezető) munkakörének betöltésére.


A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás 5 év határozott időre szól, 2021. augusztus 1-jétől 2026. július 31-ig.


A jogviszony időtartama: határozatlan időtartamú munkatörvénykönyv szerinti jogviszony. (Betöltendő munkakör: könyvtáros)


Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő


A munkavégzés helye: 3300 Eger, Kossuth L. u. 16.


A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként biztosítja az intézmény szakszerű működését, az alapító okiratban meghatározott célkitűzések megvalósítását. Felelős a közgyűjteményi értékeket hordozó szakmai munka színvonaláért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, a költségvetési előirányzat betartásáért; az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. Gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézményben foglalkoztatott munkavállalók felett, képviseli az intézményt a fenntartó önkormányzat és más hatóságok előtt. Törekszik a fenntartói költségvetési támogatást kiegészítő pályázati források megszerzésére, növelésére.


Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), valamint az EMMI rendelet rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

• szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség
• a pályázó büntetlen előéletű és nem áll muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban és közművelődési intézményekben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
• magyar állampolgár, munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudással rendelkezik;

• végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlat, valamint a megbízás időpontjában igazolt vezetői gyakorlat
• a Közös Európai Referenciakeret (a továbbiakban: KER) szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret
• végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő, kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység, amelynek igazolása történhet kutatási, publikációs vagy oktatási munkák bemutatásával, továbbá projektben való részvétel igazolásával
• az állami vagy önkormányzati fenntartású kulturális intézményben a vezető állású munkavállaló esetében a munkakör betöltésének feltétele államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése, az EMMI rendelet 4. § (2) bekezdésében foglaltak szerint mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól az, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést az intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások, nyilatkozatok:

• pályázó részletes szakmai önéletrajza,
• végzettséget, szakképzettséget, munkaköri szakvizsgát, nyelvvizsgát tanúsító okiratok másolata,
• szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,
• vezetői gyakorlatot igazoló dokumentum,
• szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet igazoló dokumentumok
• az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány – vagy az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló igazolás a büntetlen előélet igazolására, továbbá arra, hogy nem áll muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban és közművelődési intézményekben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
• az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló okirat másolata vagy nyilatkozat arról, hogy a tanfolyam elvégzését a megbízástól számított 2 éven belül vállalja,
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázó hozzájárul-e pályázatának nyilvános ülésen történő tárgyalásához
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az igazgatói munkakör betöltése esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.


A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2021. augusztus 1. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának internetes oldalán történő közzétételt követő 30. nap. A kiíró a beadási határidőn túl hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít.


A pályázatok benyújtásának módja:


A pályázatot zárt borítékban papír alapon 1 példányban kell benyújtani:

• postai úton, Eger MJV Önkormányzata címére (3300 Eger, Dobó István tér 2.) történő megküldésével, vagy
• személyesen: Eger MJV Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkárságán (3300 Eger, Dobó István tér 2. I. em. 3-4. iroda)


A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár igazgatói állására"


A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül szakmai bizottság hallgatja meg. Az igazgatói megbízásról – a véleményezésre felkért bizottság javaslata alapján – Eger MJV Önkormányzat Közgyűlése dönt.


A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.


A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel és a határidőn belül benyújtásra került.


A pályázat elbírálásának határideje 2021. július 31.


A pályázattal kapcsolatban információ kérhető a Polgármesteri Hivatal Kabinet Irodáján vagy a Jogi és Hatósági Irodáján (Eger, Dobó István tér 2. Tel: 36/523-700)

 

Adatkezelési tájékoztató

 < Vissza
ESBA