2021. november 30. | András
Eger.hu
Elkezdődött az Eger Advent
Elkezdődött az Eger Advent
A hétvégén elkezdődött a város...
Adventi gyertyagyújtás
Adventi gyertyagyújtás
Adventi gyertyagyújtást szervezett a Mi...
Sikeres volt az első oltási akcióhét
Sikeres volt az első oltási akcióhét
Sikeresnek értékeli a november 22-től...
Átadták a területi Prima díjakat
Átadták a területi Prima díjakat
Egerszalókon adta át az idei területi...
Ügyfélhívó rendszert telepítettek
Ügyfélhívó rendszert telepítettek
Beléptető rendszert építettek ki a...
Lezárult a Közművelődési Foglalkoztatási
Lezárult a Közművelődési...
Véget ért a Nemzeti Művelődési Intézet...
A hit és az ész dialógusáról tartottak előadást
A hit és az ész dialógusáról...
„A hit és az ész dialógusa” címmel...
Országos csúcs, olimpia, sikeres egri úszók
Országos csúcs, olimpia, sikeres egri...
Hamarosan lezárul az év az egri úszók...
Hónapokon át üzleteltek a hamis oltási igazolásokkal
Hónapokon át üzleteltek a hamis...
A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság...
Közgyűlés: 18 napirend kapcsán született döntés
Közgyűlés: 18 napirend kapcsán...
Az új drogstratégiáról, a...
Hét neves művész munkássága látható
Hét neves művész munkássága...
Inverziók címmel nyílt kiállítás a...
Régészeti kutatóbázist adtak át Tiszafüreden
Régészeti kutatóbázist adtak át...
A tiszafüredi Kiss Pál Múzeum új...
Lakossági napelempályázat
Lakossági napelempályázat
December 20-tól jelentkezhet a lakosság a...
Helyi szervezetet alapít a Természettudományi Társulat
Helyi szervezetet alapít a...
Együttműködési megállapodást kötött...
Kézilabda: Eszterházy SC – Csepel DSE 26-20
Kézilabda: Eszterházy SC – Csepel...
Győzött az Eszterházy SC NB I/B-és női...
Kormánytisztviselők szedték a szemetet
Kormánytisztviselők szedték a...
Javában zajlanak az Európai...
Karácsonyi adománygyűjtés indul
Karácsonyi adománygyűjtés indul
Hamarosan kezdődik a Magyar Máltai...
Társasházak napja
Társasházak napja
A követendő tűzmegelőzési szabályokra...
Lezárult a Komplex Alapprogram
Lezárult a Komplex Alapprogram
A Komplex Alapprogram zárókonferenciáját...
Kikapott a Debrecen második együttesétől az Eger SE
Kikapott a Debrecen második...
Tizenkettedik vereségét szerezte meg az...
Oltási akcióhetet tartanak a hazai kórházakban
Oltási akcióhetet tartanak a hazai...
November 22. és 28. között regisztráció...
Fedeles Fogathajtó Versenyt rendeztek
Fedeles Fogathajtó Versenyt rendeztek
Ismét nagyszabású megmérettetésnek...
Szombaton startol az Eger Advent
Szombaton startol az Eger Advent
Az Eger Advent a város legnagyobb, legtöbb...
Legyártotta az 500 ezredik váltót a ZF-Hungária
Legyártotta az 500 ezredik váltót a...
Elkészült az 500 ezredik nyolcsebességes...
NB I.: SBS-Eger – Telekom Veszprém 28-36
NB I.: SBS-Eger – Telekom Veszprém...
Kikapott az SBS-Eger NB I-es férfi...
Zenés irodalmi estre várták az érdeklődőket
Zenés irodalmi estre várták az...
Versekben és zenében tündöklő Erdély....
Kortárs bábművészeti napoknak
Kortárs bábművészeti napoknak
Pados mesék, Moll tündér álma, Casanova....
Kékbe öltözött a városháza
Kékbe öltözött a városháza
A gyermekek világnapján, azaz szombaton...
Erzsébet napi ünnepséget tartottak a Szilágyiban
Erzsébet napi ünnepséget tartottak a...
A nevelésnek van egy igen jó módszere:...

Vezetői munkakör EKVI

Létrehozva: 2021. június 17.  |  Utoljára frissítve: 2021. június 17.

Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye magasabb vezetői megbízásnak minősülő igazgatói munkaköre betöltésére


 

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és a 77/1993. (V. 12.) Kormányrendelet alapján – pályázatot hirdet az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye magasabb vezetői megbízásnak minősülő igazgatói munkaköre betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
A vonatkozó rendelkezések alapján határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszony, végzettségének, szakképzetségnek megfelelő munkakörrel. (Magasabb vezetői beosztás ellátására szóló kinevezést az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető).

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre: 2021. szeptember 1.-től 2026. augusztus 31.-ig szól.

 

A munkavégzés helye: 3300 Eger, Bem u. 3.

 

A beosztáshoz tartozó, a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Irányítja, vezeti és ellenőrzi az intézményt, felelős az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye által ellátandó feladatok végrehajtásáért, az intézmény éves költségvetésének előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással, továbbá az intézmény működtetésével, üzemeltetésével, a vagyon használatával, védelmével kapcsolatos feladatok végrehajtásáért. Gazdasági intézkedéseket hoz, koordinálja és ellenőrzi a gazdasági szervezetben dolgozók munkavégzését.

 

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.

 

Pályázati feltételek:
 pénzügyi-számviteli vagy műszaki, felsőoktatásban szerzett szakképzettség
 legalább öt éves költségvetési intézmény-vezetői gyakorlat,
 cselekvőképesség,
 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20. § (2), (2c) - (2e) bekezdés szerinti kizáró okok hiánya,
 a magyar nyelv anyanyelvi szintű ismerete,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• B kategóriás jogosítvány,
• gazdasági és műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség együttes megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, helyzetelemzésen alapuló programját,
• az iskolai végzettségről és szakképzettségről szóló nyilatkozatot, amely tartalmazza az okiratot kiállító intézmény megnevezését, az okirat számát, az okirat kiállításának dátumát (az eredeti okiratot a pályáztatási eljárás során be kell mutatni),
• az 5 éves költségvetési-intézmény vezetői gyakorlat igazolását,
• szakmai életrajzát,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványának adatait: okmányszám, kiállítás dátuma, erkölcsi bizonyítvány kérelem azonosítója (az eredeti okiratot a pályázati eljárás során be kell mutatni)
A Kjt. 20. § (4) bekezdés alapján a közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok.
• arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy
a. a pályázat tartalmát az elbírálásban részt vevő személyek megismerhetik, továbbá a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
b. a közgyűlés nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja a pályázat elbírálását
c. a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését vállalja,
d. vele szemben a Kjt. 41. §-ában szereplő összeférhetetlenség nem áll fenn,
e. cselekvőképességét érintő gondnokság alatt nem áll.

A pályázat benyújtásának határideje: A pályázat benyújtásának határideje a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal KÖZIGÁLLÁS internetes oldalán történő közzétételt követő 30. nap.
A pályázati felhívás Eger MJV Önkormányzata internetes honlapján (www.eger.hu) is közzétételre kerül.

A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot mellékletekkel együtt, 1 nyomtatott példányban és 1 db elektronikus adathordozón kell benyújtani, postai úton, ill. személyesen Eger Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez 3300 Eger, Dobó I. tér 2. címre. Kérjük a borítékon feltüntetni az alábbiakat: „EKVI intézményvezetői pályázat".

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázókat a Kjt. előírásai szerint létrehozott bizottság hallgatja meg, ezt követően a pályázatokról Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt.
A pályázat elbírálásának határideje 2021. augusztus 31.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ kérhető: Dr Nagy-Holló Eszter jogi irodavezetőtől ügyfélfogadási időben a 36/523-775-es telefonszámon.

 < Vissza
ESBA