2019. augusztus 24. | Bertalan
Eger.hu

Iparűzési adóelőleg mérséklésének lehetősége

Létrehozva: 2019. február 22.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága tájékoztatja Önöket arról, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 41. § (1) bekezdése értelmében, amennyiben Önök egyéni vagy társas vállalkozók, úgy a helyi iparűzési adóban 2019. évben is adóelőleget kötelesek bevallani és befizetni, amit általában a megelőző HIPA bevallás adatai alapján kell teljesíteniük. Az iparűzési adóelőleg-fizetési kötelezettséget az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 46. § alapján önadózás útján kell teljesíteni.


Az adózónak – külön kérelem alapján – lehetősége van arra, hogy az Art. 69. § alapján az adóelőleg módosítását kérje abban az esetben, ha előlegét az előző időszak adatai alapján fizeti, és számításai szerint adója nem éri el az előző időszak adatai alapján fizetendő adóelőleg összegét. A bázis év adatai alapján megállapított adóelőleget tehát az adóév tényleges helyzetéhez lehet igazítani.

 

A kérelem mindenki számára költség-, és illetékmentes.

 

Az adózónak a kérelmében be kell mutatnia, hogy a rendelkezésére álló információk és becslések alapján várhatóan hogyan alakulnak az üzleti évben gazdasági tevékenységének azon adatai, melyeket az adó számítása során figyelembe kell venni, másrészt pedig számszakilag le kell vezetnie a várható adókötelezettség kalkulációját.

 

Az előleg módosítását kizárólag az esedékességig, azaz 2019. március 18. előtt benyújtott kérelemben lehet kérni. A kérelem benyújtására az „EGER1987EM1" számú ÁNYK típusú űrlap szolgál, amely elérhető az önkormányzati adóhatóság http://www.eger.hu/hu/adougyek linken.

 

Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban) vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Törvény eltérő rendelkezése hiányában a kapcsolattartás formáját az adóhatóság tájékoztatása alapján az adózó választja meg. Az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi adóügy tekintetében az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet (egyéni vállalkozó), költségvetési szerv, köztestület, az ügyfél jogi képviselője.

 

Ennek megfelelően a kérelmet a jelzett nyomtatványon a gazdálkodónak minősölő szervezeteknek elektronikus úton lehet benyújtani.

 

Tájékoztatom, hogy a központi és egri helyi adójogszabályokról, önkormányzati adókkal kapcsolatos tájékoztatókról, információkról, elektronikus és papír alapú bevallási és adatbejelentési nyomtatványokról, elektronikusan intézhető ügyekről, beadványokról a www.eger.hu / Adóügyek elérhetőségen részletesen tájékozódhat.

 

A jelzett elérhetőségekről (a regisztrációt követően) elektronikusan az E-ADO rendszeren keresztül - az ügyfélkapun keresztül a nap bármely időpontjában - lekérdezheti folyószámláját, befizetéseit, bevallásait, számlánkénti egyenlegét és más fontosabb nyilvántartott adatát (személyes adatok, bevallási adatok), egyidejűleg online bankkártyás befizetést is teljesíthet.

 

2019. április 1-jétől önkormányzati adóhatóságunk is csatlakozik az ASP országos adórendszerhez, mely adószakrendszer biztosítja majd az önkormányzatok hatáskörébe tartozó központi és helyi adók, az adók módjára behajtandó köztartozások, díjak, valamint pótlékok, bírságok, továbbá a közigazgatási hatósági eljárási illeték nyilvántartását, elszámolását, kezelését, lehetővé teszi a helyi adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos ügyek elektronikus úton történő intézését.

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a csatlakozást követően változni fognak az ügyintézésben használt nyomtatványok formái („iForm" és „pdf") és elérhetősége (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) is.

 

A változásokról folyamatosan tájékoztatjuk majd Tisztelt Adózóinkat!

 

Köszönjük, hogy befizetett adójával hozzájárul Eger Megyei Jogú Város fejlődéséhez!

 

Eger, 2019. február 20.

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága< Vissza